zavřít
Upravit životopis

Životopis

Jan František Beckovský (18. srpen 1658, Havlíčkův Brod (tehdy Německý) – 26. prosinec 1722, Praha) byl český spisovatel, historik, překladatel a kněz.

Vystudoval gymnázium v Německém Brodě a Brně a od roku 1680 studoval filozofii ve Vídni. Roku 1688 byl vysvěcen na kněze. Působil jako správce špitálu Elišky Přemyslovny v Praze.

Dílo Jana Františka Beckovského:
Psal především česky, ale i latinsky a německy. Poselkyně starých příběhův českých – impulsem k napsání této knihy byla nedostupnost kroniky Václava Hájka z Libočan. V této kronice opravil některé nepřesnosti a chyby. Vydal pouze první díl (do r. 1526), druhý díl nedopsal, nebyl vydán. Toto dílo je psáno velice prokatolicky, zároveň však velmi vlastenecky. Druhý sloup nepohnutelnýho základu katolického živobytí

Vytvořil nejstarší dochovaný herbář v Českých zemích, ten má 117 listù s zhruba 200 druhy sušených rostlin, u kterých uvádí mimo latinských a německých také české názvy. Je z něj zřejmé, že byl pouze botanik – amatér, protože některé rostliny jsou chybně pojmenovány.

Přeložil asi 30 děl. Jednalo se o životopisy svatých a náboženské spisy.