Jan František Vavák

spisovatel

Úmrtí:
15. listopadu 1816
Upravit profil
Jan František Vavák, též Franěk (* 1741 Milčice; + 15. listopadu 1816 Milčice) byl český spisovatel - písmák. Pocházel ze svobodné selské rodiny. Vzdělání získal jako samouk. Prakticky celý svůj život působil jako rychtář v Milčicích (obec mezi...

Životopis

Jan František Vavák, též Franěk (* 1741 Milčice; + 15. listopadu 1816 Milčice) byl český spisovatel - písmák. Pocházel ze svobodné selské rodiny. Vzdělání získal jako samouk. Prakticky celý svůj život působil jako rychtář v Milčicích (obec mezi Poděbradami a Českým Brodem). Byl nejvýznamnějším písmákem a kronikářem této doby, význam jeho kronik je spíše regionální. Dílo Jana Františka Vaváka
- Bitva u Kolína a Křečhoře
- Krátké pozorování zlostné a nepravé války francouzské
- Píseň o příhodách v Čechách - veršované
- Vítání české koruny v Čechách
- Paměti, vydané knižně pod titulem Paměti Františka J. Vaváka, souseda a rychtáře milčického z let 1770 - 1816 Dostupné online

Dále je autorem vítacích řečí:
- Vlastenecké vzbuzování k vděčnému očekávání Leopolda II., královského pána našeho
- Marš každého Čecha ctného - bylo i s hudbou

Ukázky z knižního vydání Pamětí
Po smrti Jana Františka Vaváka byly jeho ručně psané paměti vydány knižně pod titulem Paměti Františka J. Vaváka, souseda a rychtáře milčického z let 1770-1816 (nakl. Skopec, 1910). Pravopis byl upraven podle nových pravidel (w->v, ss->š, g->j, j->í), data počeštěna (septembri->září) atp.

1784
Na začátku dubna obdrželi jsme patent (pozn. red. z 26. listopadu 1783), v němžto se nařizuje, aby se víc na mračna zvony nezvonilo, nebo prý ten zvuk zvonu netoliko hromobití a bouřky nerozhání, ale ještě takové mocí těch kovů, z nichžto zvonové sliti jsou, přitahuje a nebezpečenství činí, což že dokázáno jest loňského roku, když tak od hromobití množství lidu zabito a věží i kostelů roztlučeno a zapáleno bylo.

1799
Dne 23. září v kraji rakovnickém v zámku Sazenné panství knížete Wchinského (Kinského) umřel tam Anton Strnad, znamenitý a slavný hvězdář a měšťan pražský, rozený z Náchoda, za dnů našich jeden vysoce vznešený Čech.

1800
Koleda novoroční

Těch Rusů, našich hostí, již máme všichni dosti Jestli tu dlouho budou, učiní zemi chudou, an prve málo měla, neb všechna zhubeněla skrz tak dlouhý čas vojny a živení lid zbrojný...

Kdo ty Rusy trochu zkusí o škodách povídat musí

(Ruská vojska pobývala na českém území v rámci spojenectví proti Napoleonovi.)