zavřít
Upravit životopis

Životopis

Jan Gebauer byl český jazykovědec a literární historik. Spolu s T. G. Masarykem a Jaroslavem Gollem měl Jan Gebauer velkou zásluhu na prokázání nepravosti rukopisů Královédvorského a Zelenohorského, a to i přesto, že byl zpočátku jejich zastáncem.

Jan Gebauer se narodil v malé osadě v Podkrkonoší do chudých poměrů. Díky přímluvě úbislavického faráře dostal nadaný Jan Gebauer možnost studovat na gymnáziu v Jičíně. Po ukončení středoškolských studií začal studovat teologii. Toto studium však nedokončil. Zapsal se ke studiu filozofie na pražské univeržitě. Po celou dobu studií trpěl stálým nedostatkem finančních prostředků.

Po vystudování začal Jan Gebauer pracovat v Praze jako pedagog. Později působil v Pardubicích a nakonec se usídlil opět v Praze. V roce 1872 získal doktorát a od roku 1873 působil jako docent češtiny na pražské univerzitě. V roce 1880 byl Jan Gebauer jmenován mimořádným profesorem, o rok později pak profesorem řádným. Jeho oborem byl český jazyk a literatura, později rozšířil svoji působnost na celou slovanskou filologii.

Jan Gepauer měl velkou zásluhu na organizování tehdejšího vědeckého života. Byl dlouholetým redaktorem odborných časopisů a revue.

Dílo Jana Gebauera:
Jan Gebauer je považován za zakladatele moderního bádání o češtině. Na přelomu 19. a 20. století se stal vůdčí osobností bohemistiky, slovanské filologie a slovanských studií vůbec. Jeho vědecká práce byla výrazně ovlivněna pozitivismem.

Na konci 19. století, když se rozhořel boj o pravost Rukopisu královédvorského a zelenohorského, došel Jan Gebauer na základě jazykovému rozboru k přesvědčení, že jde o falzifikáty.

Historická mluvnice jazyka českého - stěžejní Gebauerovo dílo
– Hláskosloví -1894
- Tvarosloví – Skloňování - 1896
- Tvarosloví – Časování - 1898
- Skladba - 1929, k vydání upravil František Trávníček

Slovník staročeský - 1903, dvoudílný, byl dokončen Emilem Smetánkou
Mluvnice česká pro školy střední a ústavy učitelské - 1890, dvoudílná
Krátká mluvnice česká - 1891

Poučení o padělaných rukopisích Královédvorském a Zelenohorském - 1880