Jan Karafiát

spisovatel, evangelický farář, duchovní publicista

Narození:
4. ledna 1846
Úmrtí:
31. ledna 1929
Upravit profil
Jan Karafiát byl evangelický farář, který revidoval Bibli kralickou a zapsal se do literatury půvabnou knihou Broučci. Svá autorská práva na tuto knihu odkázal církvi českobratrské, která díky tomu mohla finančně podporovat vydání Bible a...

Životopis

Jan Karafiát byl evangelický farář, který revidoval Bibli kralickou a zapsal se do literatury půvabnou knihou Broučci. Svá autorská práva na tuto knihu odkázal církvi českobratrské, která díky tomu mohla finančně podporovat vydání Bible a církevních tisků.

Jan Karafiát se narodil na Českomoravské vysočině v Jimramově jako deváté z deseti dětí v matčině druhém manželství. Jeho rodina pocházela ze starého evangelického rodu. Strýc V. Karafiát byl evangelickým farářem.

Jan Karafiát po církevní škole v Jimramově navštěvoval nižší německé piaristické gymnázium v Litomyšli, potom se vydal na vyšší studia do vestfálského Guterslohe, kde na evangelickém gymnáziu složil v roce 1866 maturitu. Následovalo studium na evangelické fakultě v Berlíně, Bonnu a ve Vídni, kde studia ukončil.

Po návratu pobyl v Čechách krátce jako duchovní a opět zamířil do Německa jako vychovatel v Kolíně nad Rýnem. Když se podruhé vrátil do Čech, po několika dalších působištích přijal místo správce učitelského evangelického semináře v Čáslavi. Pro jisté neshody s nadřízenými odtud po dvou letech odešel. Roku 1875 se stal farářem na Hrubé Lhotě na Valašsku, kde sloužil dvacet let.

V roce 1895 se Jan Karafiát odstěhoval do Prahy, na žádný sbor však nenastoupil a zůstal reformovaným farářem mimo službu.

Jan Karafiát zemřel v Praze, pochován je na vinohradském hřbitově.

Dílo Jana Karafiáta:

Po odchodu do Prahy pracoval Jan Karafiát jako volný evangelista. Věnoval se biblistice, duchovní publicistice a literární činnosti.

Jan Karafiát vytvořil vlastní katechismus. Jeho publicistika je zastoupena v církevních i mimocírkevních časopisech. V letech 1896 - 1905 sám redigoval a psal Reformované Listy.

Próza:

Kamarádi - 1873, o tragickém konfliktu mezi svědomím a penězi

Broučci - 1876, stylisticky a jazykově vynikající vyprávění o rodině svatojánských broučků je alegorickým obrázkem, jak by měl vypadat život lidí žijících podle božích přikázání v evangelickém pojetí. Přestože kniha je určena dětem, oblíbená je i u dospělých pro její skutečný humanismus v zobrazení lidských vztahů, výchovu dětí i životní moudrost.
Poetičnost knihy inspirovala filmaře i výtvarníky.

Broučkova pozůstalost - 1900, 2 díly

Paměti spisovatele Broučků - 1919 - 1928, 5 dílů, vzpomínkové a autobiografické Karafiátovy několikadílné práce

Jako teolog a znalec Bible se Jan Karafiát zabýval textem Bible kralické.

Odborné práce a edice:

Mistr Jan Hus - 1872
Reformovaný zpěvník - 1876, autor byl i muzikant a Sionský básník
Křesťanské učení - 1876
Rozbor kralického Nového zákona co do řeči a překladu - 1878
Kritické vydání Bible kralické z roku 1613 - 1887
Text kralický z roku 1613 - 1915