zavřít
upravit profil

dramatik, prozaik, novinář

narozen: 1. 5. 1888 Kamenný Přívoz u Jílového  † 14. 4. 1958 Praha

Upravit životopis

Životopis

Jan Morávek byl prozaik, dramatik, novinář, autor tzv. lidových románů. Jeho díla, převážně situovaná do Posázaví, jsou nenáročnou. ale ve své době velmi oblíbenou četbou.

Jan Morávek se narodil v rodině hostinského a řezníka. Po absolvování měšťanské školy studoval na vyšší průmyslové škole v Praze. Protože ho však více přitahovala literatura a herectví, po smrti svého otce zběhl k divadlu.V dalších letech vykonával vojenskou prezenční službu a bojoval v první světové válce. Po válce se vrátil k herectví. Složil zkoušky do Vinohradského divadla, ale nakonec nastoupil do Hašlerova divadélka Lucerna.

V roce 1919 se Jan Morávek stal redaktorem týdeníku Obrana venkova a Kalendáře republiky, postupně působil v nakladatelství Melantrich, redigoval Pražský ilustrovaný zpravodaj. Na stránkách tohoto zpravodaje otiskoval příspěvky význačných spisovatelů a vědců, reprodukce děl známých malířů a fotografů. Rovněž zde uveřejňoval své beletristické práce a reportáže. V ostatním tisku Melantrichu publikoval fejetony, povídky, novely i romány na pokračování.

Od roku 1941 se Jan Morávek věnoval pouze spisovatelské činnosti.

Dílo Jana Morávka:

Začátky literární tvorby Jana Morávka jsou spojeny s humoristickým časopisem Kopřivy a nedělní přílohou Národní politiky. Otiskoval v nich epické verše a drobné prózy s hrdiny různých společenských vrstev. Pro tuto etapu jeho tvorby je příznačná lehkovážnost, schematismus i sentimentalita.

Matka - 1918, básnická sbírka
Nový Cyrano a jiné povídky o lásce - 1916, prozaický soubor
Historie psí a kočičí a jen trochu lidská - 1920, prozaický soubor, dva svazky
Boj o nebe - 1922, román

Šprýmovné kousky Frantíka Vovíska a kozla Bobeše - 1923, verše k obrázkům Josefa Lady

Spolu s V. Moserem napsal několik her se zpěvy:
Sražený orel - 1923
Fanynka z údolí - 1929
Král Podskalí - 1929
Rúženka z kantýny - 1929

Morávkova díla z 30. - 50. let tvoří pouze próza, hlavně romány. Vyznačují se přesvědčivou kresbou postav a prostředí, epickou sevřeností a mj. jadrným jazykem a stylem. Často obsahují autobiografické prvky. Autor v nich vyzvedává jistoty rodiny a rodné země.

Většina těchto próz se odehrává v Posázaví na sklonku 19. a počátkem 20. století. Jejich hrdiny jsou prostí lidé např. kameníci, voraři, rolníci, mlynáři aj. Děj několika románů se odehrává v hereckém prostředí.

Špatný voják - 1930 - autobiografický román, ve kterém autor zdařile evokuje boje na srbské frontě včetně bitvy na Drině.

Ohnivá lázeň - 1931, první světová válka hraje důležitou roli i v tomto románu

Trojice románů, které představují vrchol Morávkovy tvorby:
Plavci na Sázavě - 1932, román vypovídá o zašlé slávě sázavských vorařů
Divočina - 1933, o půtkách někdejších myslivců a pytláků
Skalní plemeno - 1934, obraz tvrdého života kameníků a jejich sociálních zápasů

Byl na Sázavě přívoz - 1935, baladický román opět z Posázaví. Vypráví o lásce vojáka k venkovské krásce a dalších tragických osudech tohoto hrdiny.

Dědičný hřích - 1936, řeší otázku demoralizujícího vlivu města na život na vesnici.
Srdce na zámek - 1937, román byl později zdramatizován pod názvem Domov náš - 1947.
Jediná cesta - 1938, tímto románem reaguje autor na ohrožení národní existence.

Během druhé světové války se Morávek snaží vyrovnat s tíživou realitou, dát čtenářům víru ve vítězství dobra.

Ztracený člověk - 1940, román z hereckého prostředí
Opuštěná řeka - 1941, o vymírání sázavských vorařských rodů ve 30. letech

Chléb odříkaný - 1944, román je příběhem pozdního milostného vzplanutí mlynáře k ženě, z níž se nakonec stane vražednice.

Mamánek - 1939, idylický venkovský román
Rybářova žena - 1941, konvenční román o polabských rybářích
Prázdná kolébka - 1944, drama

Díla vzniklá v poválečných letech:
Lidé z trhu - 1946, román o drůbežářích a řeznících ve staré Praze

Dva svazky různorodých povídek a novel:
Blázen z Lorety - 1946
Ráj u vody - 1947

Dvě románové kroniky z minulého století na Jílovsku:
Zpáteční voda - 1947
Veselá ves - 1948

Plavecký mariáš - 1951, prozaický soubor
Lidé od vody - 1955, svazek dvaceti povídek, fejetonů a črt
U nás na Sázavě - 1957, vzpomínková knížka
Děda zdravíčko - 1958, povídka z pražského předměstí

Díla pro děti a mládež:
Historické prózy:
Horymír - 1941
Luba nevolnice - 1941

Na hranici života a smrti - 1945, novela s okupační tematikou

Romány:
Bez masky - 1940
Kytka zelená - 1953
Sil jsem, nežal jsem - 1955

Tři Morávkovy práce byly zfilmovány:
román Skalní plemeno
titulní novela Průlom z knihy Blázen z Lorety
próza Plavecký mariáš

Jan Morávek se trvale zapsal do literatury jako kronikář Posázaví. Jeho nejlepší romány mají dokumentární hodnotu.

Jan Morávek

69 let, dramatik, prozaik, novinář