zavřít
Upravit životopis

Životopis

Jan Skála z Doubravky a Hradiště, též Dubravius (* kolem 1486 Plzeň; + 9. září 1553 Kroměříž) byl český historik, spisovatel a olomoucký biskup.

Pocházel z dobře situované rodiny, studoval právo a teologii ve Vídní a Itálii. Doktorem církevního práva se stal v Padově.

Roku 1513 se stal arcijahnem v Kroměříži, později zde působil jako probošt. Roku 1517 byl povýšen do rytířského stavu. O rok později 1518 domlouval v Itálii sňatek polského krále Zikmunda Jagellonského. Poté se několikrát angažoval proti Turkům. V letech 1541–1553 byl stal olomouckým biskupem.

Dílo Jana Skály z Doubravky a Hradiště
- Martiani Capellae Nuptiae Mercurii cum Philologia
- Theriobulia Joannis Dubravii iurisconsulti et equitis aurati De regiis praeceptis - věnováno králi Ludvíku Jagellonskému. Je to přepracovaná Nová rada od Smila Flašky z Pardubic.
- Commentarii in V Davidis psalmum – výklad žalmů
- Libellus de piscinis et piscium, qui in eis aluntur natura – šest knih o rybníkářství
- Historia regni Bohemiae de rebus memoria dignis illa gestis ab initio Boemorum, qui ex Illyria venientes eandem Boiemiam in medio propemodum superioris Germaniae sitam occupaverunt, věnováno Maxmiliánovi II.. Jedná se kroniku začínající příchodem Čecha a končící rokem 1526. Jan Skála považoval za základ Hájkovu kroniku, ze které některé pasáže pouze opsal.

Jan Skála z Doubravky a Hradiště

67 let, historik, spisovatel a olomoucký biskup