zavřít
Upravit životopis

Životopis

Jan Svatopluk Presl byl profesor zoologie a mineralogie na univerzitě v Praze a jeden z nejvýznačnějších českých přírodovědců 19. století. Spoluzakládal českou odbornou terminologii mnoha vědních oborů, zejména pak v mineralogii, chemii, zoologii a botanice. Zavedl dvouslovné pojmenovávání anorganických sloučenin a rozlišování oxidačního čísla pomocí přípon (v jeho původním systému bylo ovšem přípon pouze 5). V roce 1821 se podílel na založení prvního česky psaného vědeckého časopisu Krok, na jehož dalším vydávání se poté podílel.

Dílo Jana Svatopluka Presla
- Flora Čechica (1819, spolu s bratrem Karlem Bořivojem) – první dokončená systematicky zpracovaná česká květena popisující 1498 druhů
- Mantissa I. ad Floram Čechicam (1822, dodatek k předchozí publikaci)
- Lučba čili chemie zkusná (1828–1835, soubor spisů)
- Nerostopis čili Mineralogie (1837)

Jan Svatopluk Presl

57 let, přírodovědec, profesor