Jane Austenová byla anglická spisovatelka, zakladatelka moderního rodinného románu v anglické literatuře. Jane Austenová se narodila v rodině duchovního. Studovala krátce na soukromých středních školách v Oxfordu a Readingu. Další vzdělání a...

Životopis

Jane Austenová byla anglická spisovatelka, zakladatelka moderního rodinného románu v anglické literatuře.

Jane Austenová se narodila v rodině duchovního. Studovala krátce na soukromých středních školách v Oxfordu a Readingu. Další vzdělání a vztah k literatuře získala především četbou anglických a cizích autorů.

Pro úzký okruh rodiny psala Jane Austenová již od patnácti let krátké prózy, básně i dramatické scény. Nikdy se neprovdala, po smrti otce žila s matkou a sestrou v Southamptonu, později v Chawtonu. Zde se věnovala rozsáhlejší tvorbě, připravovala se k vydání svých děl, většinu z nich několikrát přepracovávala. Její díla vycházela za jejího života anonymně, s jejím jménem byla vydávána až po její smrti. Plného pochopení dosáhla až ve dvacátém století.

Dílo Jane Austenové:

Nejvíce zaujala Jane Austenová svými romány. Ve většině z nich je ústředním motivem myšlenkové a emociální zrání mladé hrdinky, zkoumá svět z ženského hlediska, vychází ze znalostí lidské povahy. Vytváří ve svých románech životné postavy, nedostatky jejích hrdinů vycházejí především ze špatné rodinné výchovy. Všechny její zápletky se zabývají láskou, i když o ní zřídka přímo hovoří.

Romány:

Rozum a cit - 1811, první autorčin román je příběhem citového a morálního zrání dvou sester. Původní zpracování románu dopisovou formou nebylo nakladatelem přijato, proto ho Austenová přepracovala na vyprávění s dialogy ve třetí osobě.

Pýcha a předsudek - 1813, nejvýznamnější autorčino dílo je příběhemrodiny Bennetových, především druhé z pěti dcer, Elizabeth. Pýcha a předsudek vstupují do jejího vztahu s Darcym, který je typem anglického džentlmena. Nakonec najdou cestu k vzájemnému porozumění.

Mansfieldské panství - 1814, příběh o moderní Popelce
Emma - 1816, o životě v uzavřeném venkovském společenství a psychologie nezávislé, ale sobecké a snobské hrdinky.
Northangerské opatství - 1817, výsměch falešné sentimentalitě, vzniklé na základě četby gotických románů.

Přesvědčování - 1818, poslední román je rovněž postaven na odstraňování nedorozumění v citovém vztahu hrdinů - Anne Elliotové a námořního důstojníka Wentwortha.

Sanditon - měl být v pořadá sedmým románem Jane Austenová, ale autorka ho nestačila dokončit. Když začala počátkem roku 1817 jeho první kapitoly, byla vážně nemocná a zbývalo jí necelých šest měsíců života. Na základě rozsáhlého fragmentu dílo dokončila autorka vystupující pod pseudonymem Marie Dobbsová.