Jaroslav Foglar

spisovatel

Narození:
6. července 1907
Úmrtí:
23. ledna 1999
Jaroslav Foglar byl český prozaik, publicista, redaktor mládežnických časopisů a významná osobnost českého skautského hnutí. 17. července 1911, když mu byly 4 roky, ztratil otce Jindřicha, kterému bylo pouze 39 let. Od té doby žil jen s matkou a...

Životopis

Jaroslav Foglar byl český prozaik, publicista, redaktor mládežnických časopisů a významná osobnost českého skautského hnutí.

17. července 1911, když mu byly 4 roky, ztratil otce Jindřicha, kterému bylo pouze 39 let. Od té doby žil jen s matkou a starším bratrem. V roce 1914 se přestěhovali z Nuslí na Vinohrady. Jako třináctiletému mu v roce 1920 vychází literární pokus, báseň Měsíční noci. V roce 1923 vychází Foglarovi časopisecky povídka Vítězství, která byla vlastně prvním krůčkem ke spisovatelské dráze Jaroslava Foglara.

Jaroslav Foglar studoval Veřejnou obchodní školu. Zaměstnán byl po třináct let jako úředník, potom jako pedagogický pracovník v domově mládeže. Pracoval také jako odpovědný redaktor časopisů Mladý hlasatel, Junák a Vpřed. Pod přezdívkou Jestřáb vedl po celý život skautské oddíly.

Kromě zaměstnání se Foglar velmi intenzivně věnoval skautingu. Již během svých studií se díky svému staršímu bratrovi seznamuje se skautským hnutím. V roce 1924 se stává členem 34. skautského oddílu, kde dostává přezdívku Jestřáb. Ta ho pak provází celý život. V roce 1925 se Foglar stává zástupcem vedoucího tzv. Dvojky a o dva roky později stojí v jejím čele.

V roce 1935 začíná Foglarova spolupráce s časopisem Mladý hlasatel, ve kterém v roce 1938 začíná vycházet Foglarův a Fischerův komiks Rychlé šípy. V roce 1941 je časopis německou správou zakázán.

Po skončení 2. světové války působí Jaroslav Foglar krátce v časopisu Junák, později začíná vydávat časopis Vpřed. Po komunistickém převratu v roce 1948 časopis zaniká.

V letech 1948 - 53 a pak od roku 1964 je Jaroslav Foglar spisovatelem z povolání. Přitom vede svůj skautský oddíl pod jménem Městská stanice mladých turistů, protože skauting je zakázán.

Po nástupu komunistů je Foglar jako spisovatel nežádoucí, jeho knihy nesmějí vycházet. Teprve v roce 1965, v době částečného uvolnění politické situace, mu vychází další kniha Tajemná Řásnovka. O dva roky později vychází Foglarovy knihy Poklad černého delfína a Kronika Ztracené stopy. V obnoveném časopisu Junák vycházejí obnovené díly komiksu Rychlé šípy, vzniká televizní seriál Záhada hlavolamu.

Na počátku sedmdesátých let znamená nástup tzv. normalizace pro Foglara opět zákaz publikování. 17.2.1981 umírá Foglarova maminka ve věku 102 let.

Po roce 1989 se Foglarovy knihy opět vrací ke svým čtenářům. Jméno Jaroslav Foglar a jeho přezdívka Jestřáb se stávají pro český skauting symbolem.

Jaroslav Foglar zemřel po dlouhé nemoci v pražské Thomayerově nemocnici.

Dílo Jaroslava Foglara:

Dvaadvacet knih pro mládež, které Jaroslav Foglar napsal, má dva společné jmenovatele: jednoznačnou oblibu u několika generací čtenářů a neproměnnou ideovou linii spočívající ve výchově lásky k přírodě, k čestnosti, obětavému přátelství, pracovitosti a odpovědnosti v životě - tedy k ideálům skautingu. Foglar měl pochopení pro psychiku mladého čtenáře a jeho výrazové prostředky, které v dlouhodobém styku s dospívajícími odpozoroval.

Knihy:
Přístav volá - 1934
Boj o první místo - 1936

Hoši od Bobří řeky - 1937, vyprávění o prvním seznámení se chlapců z městské čtvrti s přírodou, o jejich prvním stanovém táboře a o plnění bobříků. Čtenář je svědkem toho, jak se z městských, stále se nudících kluků stávají pod vedením Rikitana čestní a slušní chlapci, kteří stále prahnou po nových a nových dobrodružstvích.

Tábor smůly - 1938
Chata v Jezerní kotlině - 1939
Historie Svorné sedmy - 1940
Pod junáckou vlajkou - 1940

Záhada hlavolamu - 1941, v roce 1969 vznikl televizní seriál pod vedením režiséra Hynka Bočana a
zfilmováno v roce 1993 režisérem Petrem Kotkem. Známými rekvizitami jsou např. záhadný hlavolam Ježek v kleci, Tleskačovo létající kolo nebo tajemný Em, bezeslovná píseň Vontů nebo temné uličky Stínadel.

Když duben přichází - 1944
Stínadla se bouří - 1965
Poklad Černého delfína - 1966
Kronika Ztracené stopy - 1967
Dobrodružství v Zemi nikoho - 1968
Tajemství velkého Vonta - 1986
Život v poklusu - 1990
Nováček Bubáček píše deník - 1990
Jestřábe, vypravuj ....... I., II. - 1990
Výprava na Yucatan - 1990
Strach nad Bobří řekou - 1990, do životů hochů od Bobří řeky zasáhne německá okupace

Dobrodružství v temných uličkách - 1990, souborné vydání trilogie Záhada hlavolamu, Stínadla se bouří a Tajemství Velkého Vonta. Hlavními postavami jsou Rychlé šípy.

Příběhy Rychlých šípů - 1992, příběhy Rychlých šípů převedené do prózy. Rychlé šípy je název fiktivního klubu pěti hochů, jimiž byli Mirek Dušín, Jarka Metelka, Jindra Hojer, Červenáček a Rychlonožka

Náš oddíl - 1992
Závod o modřínový srub - 1993
Modrá rokle - 1994, podle kreslených seriálů
Kronika Hochů od Bobří řeky I., II. - 1996
Z Bobří hráze - 1999

Divadelní hry:
Tábor ve Sluneční zátoce - 1939
Tajemství Jezerní kotliny - 1970

Kreslené seriály:
Příběhy Medvědí družiny - 1945 - 46
Pim a Red - 1947 - 48
Za poklady starých Inků - 1948
K pramenům neznámé řeky - 1964 - 65
Rychlé šípy - 1969 - 71
Kulišáci - 1963 - 66
Váhy života a smrti - 1968 - 69, převedená povídka
Záhada hlavolamu - 1970, převedený román
Stínadla se bouří - 1970, převedený román
Expedice Borneo
Modrá rokle - 1984, 1987, 1991
Ztracený kamarád - 1987, převedený román
Svorní gambusíni - 1943 - 44
Chata v Jezerní kotlině - 1969 - 70, převedený román
Příběh ze tmy - 1990, převedená povídka
Lov na netvora - 1990, převedená povídka
Jeskyně Saturn - 1990
Nyam, nejlepší z dobrých - 1993, převedená povídka
Nikdy nevzdávej - 1994, převedená povídka
Rychlé šípy - 1998, kompletní vydání všech příběhů
Svorní gambusíni a jiné příběhy - 1999

Příručky pro práci s mládeží:
Zápisník 13 bobříků - 1941
Můj turistický zápisník - 1985

Pocty a vyznamenání Jaroslava Foglara:

Bronzová svastika Náčelnictva - 1928
Stříbrná svastika Náčelnictva - 1930

První cena v soutěži o nejlepší knihu pro mládež vyhlášené nakladatelstvím Melantrich, za knihu Přístav volá - 1934

Skautská láska - 1938, jedno z nejvyšších skautských vyznamenání

Stříbrný stupeň Junáckého kříže Za vlast 1939 - 45 - 28.10.1946, ocenění Foglarovy činnosti za okupace.
Jeho oddílu Dvojka je uděleno vyznamenání bronzový Junácký kříž.

Řád čestné lilie v trojlístku - zlatý stupeň - srpen 1990
Řád stříbrného vlka - 4.6.1995, nejvyšší skautské vyznamenání získal na VIII. junáckém sněmu