Jean Arthur Rimbaud

básník

Narození:
20. října 1854
Úmrtí:
10. listopadu 1891
Jean - Arthur Rimbaud byl francouzský básník, významný představitel tzv. prokletých básníků. J. Arthur Rimbaud byl výborným studentem a od mládí již psal verše. Na lyceu se seznámil s díly francouzského básníka Charlese Pierra Baudelaira...

Životopis

Jean - Arthur Rimbaud byl francouzský básník, významný představitel tzv. prokletých básníků.

J. Arthur Rimbaud byl výborným studentem a od mládí již psal verše. Na lyceu se seznámil s díly francouzského básníka Charlese Pierra Baudelaira (rovněž jeden z tzv. prokletých básníků) a s tvorbou parnasistů (parnasisté usilovali o co největší dokonalost verše, zejména o dokonalost tvarovou a jazykovou, méně je však zajímala významová složka poezie včetně autorova pocitu).
Rimbauda lákala Paříž, kde se v roce 1871 seznámil s básníkem Paulem Verlainem. Ten ho uvedl do pařížských básnických kruhů.

Po ukončení vzájemného vztahu, kdy Verlain Rimbauda postřelil, vydal se Rimbaud na toulky po světě. Toulal se po Evropě, Asii i Africe, živil se nejrůznějšími způsoby. Obchodoval s kožešinami, kávou, slonovinou, se zlatem,dokonce i se zbraněmi. Do Francie se vrátil již těžce nemocen a brzy zemřel na rakovinu.

Dílo Jeana - Arthura Rimbauda:

Literární dílo J. Arthura Rimbauda vzniklo v letech 1869 - 1873, tj. v jeho 15 - 19 letech.
Po romantických a parnasistických začátcích založil svou poezii na revoltě a rozrušení smyslů. Útoky proti zbabělosti, všednosti a povrchnosti přešly v nenávist proti všem hodnotám konvenčního světa, proti tradiční poezii dřívějších generací, což přerostlo až k rezignaci na básnické slovo. Svou poetiku formuloval 1871 ve dvou "dopisech vidoucího".

Opilý koráb - 1871, ilustrace teorie vidění, kterou se autor uvedl v pařížském básnickém spolku. Koráb volně pluje vodami, vplouvá do vln dobrodružství, plných barev, snů a halucinací, rozpoutaných živlů. Výbuch uvolněné obraznosti nakonec vede k únavě, deziluzi a k návratu "ke starým zdem Evropy".

Iluminace - soubor 45 básní v próze. obsahuje řadu příběhů, vzpomínek, halucinací a obrazů. Básně jsou psány svébytným, eliptickým jazykem. Tento soubor za autorova života nevyšel, výňatky vydal Verlain ve svých Prokletých básnicích.

Sezona v pekle - 1873, jediné dílo, které vydal Rimbaud sám. Jde o soubor devíti básnických próz, je osobní bilancí i úvahou nad osudem prokletého básníka.

Rimbaudovo dílo vešlo ve známost až v osmdesátých letech a od prvního souborného vydání v roce 1895 ovlivňovalo moderní poezii 20. století.