zavřít
Upravit životopis

Životopis

Johann Gottfried von Herder byl německý spisovatel, filosof a protestantský kazatel.
Pocházel z chudých poměrů. Průkopník preromantické estetiky v Německu. Svůj život prožil ve Výmaru.

Dílo Johanna Gottfrieda Herdera
- Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menscheit – Myšlenky k filozofii dějin lidstva.
- O původu řeči – Klade důraz na význam národního jazyka a právo každého národa na jeho rozvoj. Tyto myšlenky ovlivnily obrozenecké hnutí v Čechách

Johann Gottfried Herder

59 let, spisovatel, filosof