John Milton

básník

Narození:
9. prosince 1608
Úmrtí:
8. listopadu 1674
John Milton byl anglický barokní básník, známý zejména díky své epické básni Ztracený ráj. Mimo jiné se snažil prosadit manželský rozvod a svobodu tisku. Do češtiny jeho díla překládal obrozenec Josef Jungmann. Stejnojmenný otec Johna Miltona...

Životopis

John Milton byl anglický barokní básník, známý zejména díky své epické básni Ztracený ráj. Mimo jiné se snažil prosadit manželský rozvod a svobodu tisku. Do češtiny jeho díla překládal obrozenec Josef Jungmann.

Stejnojmenný otec Johna Miltona se přestěhoval pravděpodobně v roce 1583 do Londýna, protože byl za své protestantské přesvědčení vyděděn svým zbožným katolickým otcem Richardem Miltonem, bohatým vlastníkem pozemků v okolí Oxfordu. Okolo roku 1600 se básníkův otec oženil s Sárou Jeffereyovou a náš básník se narodil 9. prosince 1608 v Cheapside v Londýně v Anglii.

Milton získal vzdělání v St Paul's School v Londýně. Byla mu původně určena kariéra duchovního, nicméně jeho nezávislý duch ho od této vyhlídky odvedl. V roce 1625 započal studium na Christ's College v Cambridge, kde graduoval z umění 3. července 1632. Na Cambridge Milton vyučoval Amerického Teologa Rogera Williamse Hebrejštinu výměnou za hodiny Řečtiny. Jisté okolnosti poukazují na to, že Miltonovy zkušenosti z Cambridge nebyly pouze pozitivní, což mělo vliv na jeho pohled na vzdělání, který se projevil v jeho díle. Po zdárném ukončení vysoké školy(1632) se věnoval šest let samostudiu ve starověké i moderní teologii, historii, politice, literatuře a vědě, aby se tak připravil na svoji perspektivní básnickou dráhu. Pro své samostudium je John Milton považován za jednoho z nejvzdělanějších anglických básníků. V latinské básni (někdy v průběhu 30-tých let) děkuje svému otci za podporu v těchto časech.

Po dokončení svého šestiletého soukromého studia se Milton plaví do Francie a Itálie a potkává italského astronoma Galilea Galileiho. V červnu 1642 si bere 16-ti letou Mary Powell, která o měsíc později navštěvuje svoji rodinu a už se nevrací. Po dobu dalších třech let Milton publikuje sérii pamfletů zabývajících se etickou stránkou rozvodu (The Doctrine and Discipline of Divorce), ve kterých napadá britský zákon týkající se manželství, přebraný v nezměněné podobě ze středověkého Katolicismu. Mary se za ním vrací v roce 1645. Její rodina je o rok později (1646) vyhozena z Oxfordu za podporu Karla I v Občanské válce. Měli spolu 4 děti: Anne, Mary, John, a Deborah. Mary (manželka) umírá 5. května 1652 na následky komplikací při porodu Debory, což Miltona hluboce ranilo (dokladem je jeho 23. sonet). V červnu umírá jeho jediný syn John ve věku 15-ti měsíců. Všechny dcery se dožily dospělosti. 12. prosince 1656 se Milton znovu žení s Catherine Woodcock, která umírá 3. února 1658, méně než 4 měsíce po tom, co dala život dceři Catherine, která umírá 17. března. 24. února 1663 si Milton bere svoji poslední ženu Elizabeth Minshull, která se o něj stará až do dne jeho smrti, 8. listopadu 1674.

Kariéra
Milton kvůli své slepotě Ztracený ráj a Ráj opět nabytý pouze diktoval. Musel si tudíž pamatovat obrovské části svých básní nazpaměť, což zaslouží obdiv - jiní by si tak rozsáhlé dílo rozvrhovali na papír.

Navzdory vyčerpávajícímu rozsahu Miltonova intelektuálního bádání můžeme nalézt zásadní zdroje vnějšího vlivu. Jsou jimi třeba biblické knihy Genesis, Jób a Žalmy, stejně jako Homér, Publius Vergilius Maro a Marcus Annaeus Lucanus. Miltnovým oblíbeným historikem byl Gaius Sallustius Crispus; nicméně, ačkoli se Milton ve svém díle často vyhýbá klasickým a biblickým vlivům (můžeme zde nalézt narážky i na Spensera, Sidneyho, Donna i Shakespeara), někteří kritici tvrdí, že se Milton také snažil (ve své konverzaci Adama a Evy) podemlít tropy a styl kavalírských básníků, jako je John Wilmot, Hrabě Rochesterský a Sir John Suckling. Miltonova literární kariéra vrhá tak impozantní stín na anglické básníky 18. a 19. století, že často jeho obliba převyšuje všechny anglické básníky včetně Shakespeara. Můžeme například ukázat na epickou báseň Lucy Hutchinsonové o pádu lidství, Order and Disorder (Pořádek a Chaos ?)(1679), a díla Johna Drydena, The State of Innocence and the Fall of Man: an Opera (Stav nevinnosti a úpadek člověka ?)(1677), jako na důkaz bezprostředního kulturního vlivu (Miltonova).

Různé
- Společnost pro slepé Miltona Johna byla založena v roce 1928 Helen Kellerovou, která byla sama slepohluchá.
- Vydání Ztraceného ráje z roku 1688 je uchována v archivech Univerzity v Západním Ontariu.
- John Milton se narodil na Bread Street, na té samé ulici, kde stála Myrmaidská hospoda, kde své krky často svlažovali alkoholem například spisovatelé William Shakespeare a Ben Jonson.

Dílo Johna Miltona
- Comus, (1634)
- Lycidas, (1638)
- O reformaci (Of Reformation), (1641)
- Of Prelatical Episcopacy, (1641)
- Animadversions, (1641)
- The Reason for Church Government, (1642)
- Apology for Smectymnuus, (1642)
- Doctrine and Discipline of Divorce, (1643)
- O vzdělání (Of Education), (1644)
- Judgement of Martin Bucer Concerning Divorce, (1644)
- Areopagitica, (1644)
- Tetrachordon, (1645)
- Colasterion, (1645)
- Poems of Mr John Milton, Both English and Latin, (1645)
- Tenure of Kings and magistrates, (1649)
- Obrazoborec (Eikonoklastes), (1649)
- Defensio pro Populo Anglicano, (1651)
- Druhá obrana (Defensio Seconda), (1654)
- A treatise of Civil Power, (1659)
- The Likeliest Means to Remove Hirelings from the Church, (1659)
- Ready and Easy Way to Establish a Free Commonwealth, (1659)
- Brief Notes Upon a Late Sermon, (1660)
- Ztracený ráj (Paradise lost), (1667)
- Accedence Commenced Grammar, (1669)
- History of Britain, (1670)
- Samson bojující (Samson Agonistes), (1671)
- Ráj opět nabytý (Paradise Regained), (1671)
- Art of Logic, (1672)
- Of True Religion, (1673)
- Poems, &c, Upon Several Occasions, (1673)
- Epistolae Familiaries, (1674)
- Prolusiones, (1674)