Jorge Luis Borges

básník, prozaik

Narození:
24. srpna 1899
Úmrtí:
14. června 1986
Jorge Luis Borges byl argetinský spisovatel, který patří ke klasikům hispano - americké literatury. Jorge L. Borges pocházel ze staré kreolské rodiny. Za 1. světové války, kdy pobýval v Ženevě a v Madridu, se seznámil s německou a...

Životopis

Jorge Luis Borges byl argetinský spisovatel, který patří ke klasikům hispano - americké literatury.

Jorge L. Borges pocházel ze staré kreolské rodiny. Za 1. světové války, kdy pobýval v Ženevě a v Madridu, se seznámil s německou a francouzskou kulturou a sblížil se se skupinou ultraistů, zdůrazňujících význam obrazu, metafory. Ultraisté - španělské národní období cizích poválečných literárních směrů, jako futurismu, surrealismu a dadaismu.

Po návratu do Buenos Aires pracoval Jorge Borges jako žurnalista, podílel se na založení několika časopisů. V letech 1938 - 46 pracoval v knihovně, poté vyučoval na Institutu anglické kultury. Rovněž byl po čtyři roky prezidentem Svazu argetinských spisovatelů. Po Peronově pádu působil jako ředitel Národní knihovny až do svého penzionování.

Za své literární dílo byl Jorge Borges mnohokrát vyznamenán různými cenami i čestnými doktoráty.

Dílo Jorgeho Luise Borgese:

Tvorba J. L. Borgese je značně obsáhlá. Psal nejen povídky a básně, ale především eseje, které často splývaly s povídkami, přednášky, recenze, kritiky a literárněvědné práce. Jeho díla patří do literatury intelektuální, často s autobiografickými náměty, prokazuje autorovu znalost světových literatur.

Povídky:
Vrcholnými díly jsou povídkové soubory:

Fikce - 1944, rozšířené vydání 1956
Alef - 1949, rozšířené vydání 1952

Oba soubory vyšly česky pod názvem Artefakty - 1969
Povídky jsou vystavěny na dějové osnově, ale se skrytým filozofickým rozměrem. Vybízí k pronikání do sfér mimo proud času, k otázkám nesmrtelnosti, lidské identity, tajemna a neskutečna ad.

Další dva povídkové soubory na rozdíl od dřívějších nevycházejí v takové míře z literárních zdrojů, ale obracejí se k národním námětům a vlastním vzpomínkám:

Brodiova zpráva - 1970
Kniha z písku - 1975

Oba soubory byly vydány česky v knize Zrcadlo a maska - 1989.
Za nejzdařilejší povídku považoval sám autor Evangelium podle Marka. V ní naznačuje, že literatura není jen pouhou fikcí, ale může mít i vážný dopad v oblasti reality. Jednoduchá rodina Gutrových po předčítání evangelia podle Marka studentem medicíny Espinosou pochopí text jako návod k Espinosovu ukřižování.

S povídkovou tvorbou je spojena esejistika. Často oba žánry splývají:
Obecné dějiny hanebnosti - 1935

Básnická tvorba se vyznačuje reflexivním zaměřením:
Sbírky:
Měsíci tváří v tvář - 1925
Tvůrce - 1960
Chvála stínu - 1969
Věčná růže - 1975
Dějiny noci - 1977
Spiklenci - 1985

Pro slohovou střízlivost, myšlenkovou náročnost a filozofičnost byl Jorge Luis Borges označen za velkého evropského spisovatele.