zavřít
Upravit životopis

Životopis

Josef Holeček byl prozaik, autor rozsáhlé epopeje o jihočeském venkovu, překladatel a novinář.

Josef Holeček se narodil v rodině sedláka. Rodina si přála, aby se stal knězem, ale vystudoval gymnázium v Písku a v Českých Budějovicích a Vyšší zemědělskou školu v Táboře.

Po jednoroční vojenské službě strávil Josef Holeček krátkou dobu jako vychovatel v Záhřebu. Za povstání v Hercegovině a za války proti Turkům v roce 1876 byl korespondentem Národních listů, od roku 1884 až do svého penzionování vedl v nich slovanskou rubriku.

Své slovanofilství prohlubovat Josef Holeček přímým poznáváním slovanských národů na četných cestách. Své znalosti Slovanstva uplatňoval také jako vydavatel Slovanských listů.

Dílo Josefa Holečka:

Josef Holeček, narozený ve stejném roce jako Vrchlický, je protikladem svého generačního druha. V duchu své filozofie selství, reformačních tradic, a také pod vlivem názorů ruských slovjanofilů se odvrací od západní kultury.

Poezie:
Sokolovič - 1922

Próza:

Naši - desetidílná kronika jihočeského života. Toto rozsáhlé dílo vznikalo od konce 80. let 19. století a bylo dovršeno až na konci spisovatelova života. Tento prozaický epos je životním Holečkovým dílem. Zobrazuje v něm jihočeskou vesnici kolem poloviny 19. století, její patriarchálnost i postupný rozklad vlivem kapitalistického podnikání. Vyzdvihuje lásku sedláků k rodné půdě, mravní a náboženskou opravdovost. Záběr událostí se rozšiřuje z rodiny na celou obec, v posledních dílech je patriarchální život obce vřazen do historických událostí za prusko-rakouské války. Pojítkem cyklu jsou dva selské rody Kojanů a Králenců. Josef Holeček dílo nedokončil.

Názvy jednotlivých dílů kroniky - z posledního vydání:
I. Jak u nás žijou a umírají - Frantík a Bartoň - 1910
II. Bartoň - 1912
III. Výprava - 1912
IV. Boubín - 1913
V. Adamova svatba - 1917
VI. Rok smrti - 1918
VII. Mraky, Vojna 1 - 1919
VII. Vojna 2, Emisaři 1, Vojna 3, Emisaři 2 - Křtiny - 1922,
IX. Máje - 1923
X. Šlechtic a sedlák - 1930

Vzpomínky:
Pero - 1922 - 25
Má svépomoc - 1931

Publicistické práce:
Černá Hora - 1876
Za svobodu - 1878 - 80, 3 svazky
Podejme ruku Slovákům! - 1880
Zrcadlo naší národní společnosti - 1881
Ruskočeské kapitoly - 1891
Zájezd na Rus - 1896 - 1903
Bosna a Hercegovina za okupace - 1901
Česká šlechta - 1918
Národní moudrost - 1919
Selství - 1928

Překlady:
Junácké písně národa bulharského - 1874 - 75, 2 svazky
Kalevala - 1894 - 96, rozsáhlý finský epos z 19. století. Je to jediný český překlad díla.
Srbská národní epika - 1909 - 26, svazky

Josef Holeček

76 let, překladatel, prozaik, novinář