zavřít
upravit profil

dramatik, básník, prozaik, novinář

narozen: Nové Mitrovice  † 10. 2. 1834 Praha

Upravit životopis

Životopis

Josef Linda byl básník, novinář, dramatik, prozaik.

Josef Linda po ukončení gymnázia studoval filozofii na univerzitě v Plzni. V roce 1812 odešel do Prahy a zde studium filozofie dokončil. V roce 1816 dokončil i studium práv. V té době také nalezl Píseň Vyšehradskou.

V roce 1818 spolupracoval s Pražskými Novinami Schönfeldových. V témže roce napsal článek Starověký rukopis český, o nálezu Rukopisu královédvorského. Od roku 1820 začal redigovat Vlastenecký Zvěstovatel. Od roku 1822 pracoval v c.k. Knihovně a tuto funkci ukončil v roce 1825, aby se mohl plně věnovat novinařině. Byl redaktorem Pražských novin.

Dílo Josefa Lindy:

Větší část literární činnosti Josefa Lindy je spojena s žurnalistikou. Je považován spolu s Václavem Hankou za autora Rukopisu královédvorského a Rukopisu zelenohorského. Lze tak usuzovat podle některých jeho děl, přímé důkazy však neexistují. Oba rukopisy jsou psány velice kvalitně. Chyb, podle kterých bylo v tehdejší době možné rozpoznat, že se jedná o podvrh, bylo skutečně minimum.

Poezie:
Jiří z Poděbrad
Boží trest
Vědomí

Divadelní hra:
Jaroslav Šternberk v boji proti Tatarům - 1823, historická hra v 5 jednáních

Próza:
Záře nad pohanstvem nebo Václav a Bolelav – 1818, autor zde líčí boj mezi křesťanstvím a slovanskými kulty. Svatý Václav symbolizuje křesťanství, Boleslav pak opak. Kniha končí zavražděním Václava a Boleslav přijímá křesťanskou víru.

Učebnice:
Obrazní přírodoznanská kniha s 25 kamenotiskými přimalovanými vobrazeními živočichů

Josef Linda

dramatik, básník, prozaik, novinář