Josef Škvorecký

prozaik, esejista, překladatel a exil. nakladatel

Narození:
27. ledna 1924
Úmrtí:
3. ledna 2012, důvod: Rakovina
Josef Škvorecký je spisovatel prózy, poezie, esejů, překladatel a publicista.Josef Škvorecký se narodil v Náchodě v rodině bankovního úředníka a místního sokolského činovníka. Po absolvování náchodského reálného gymnázia v roce 1943 musel...

Životopis

Josef Škvorecký je spisovatel prózy, poezie, esejů, překladatel a publicista.

Josef Škvorecký se narodil v Náchodě v rodině bankovního úředníka a místního sokolského činovníka. Po absolvování náchodského reálného gymnázia v roce 1943 musel pracovat ve válečném průmyslu v Náchodě a v Novém Městě nad Metují jako nekvalifikovaný dělník. Ve volném čase hrál v náchodské jazzové kapele.

Po válce vstoupil Josef Škvorecký na pražskou lékařskou fakultu, záhy však přestoupil na studium angličtiny a filozofie na UK s perspektivou středoškolského profesora. Po studiu krátce působil jako učitel.

V roce 1951 získal Josef Škvorecký doktorát filozofie. Po promoci nastoupil dvouletou vojenskou službu u tankového praporu v Mladé. Po vojně pracoval jako nakladatelský redaktor v Odeonu, dále jako redaktor dvouměsíčníku Světová literatura, který spoluzakládal. V roce 1963 se stal volným spisovatelem.

Josef Škvorecký se oženil se Zdenou Salivarovou, dcerou pražského knihkupce a nakladatele, pozdější spisovatelkou a nakladatelkou.

Na počátku roku 1969 byl Josef Škvorecký předsedou redakční rady časopisu Plamen. Na přednáškovém turné po USA, když zjistil, že práce na vydání jeho románu Tankový prapor jsou zastaveny, se už domů nevrátil. Emigroval do Kanady, kde na univezitě v Torontu pracoval jako profesor v oboru literatury, divadla a filmu.

V Torontu založil Josef Škvorecký se svojí manželkou nakladatelství Sixty-Eight Publishers. Zde vydávali díla exilových a doma zakázaných autorů včetně vlastní tvorby. Do roku 1993 takto vydali přes dvě stě titulů.

Jako emertiní profesor žil Josef Škvorecký dále v Torontu. Zemřel dne 3.ledna 2012.

Dílo Josefa Škvoreckého:
Hlavním těžištěm Škvoreckého tvorby je zobrazení reality světa jeho součastníků. Autor patří k významným českým prozaikům druhé poloviny 20. staletí jak závažností tak i rozsahem tvorby.

Próza:
- Zbabělci - 1958, autorova prvotina, vystižně zobrazuje zbabělost, pseudovlastenectví a prospěchářství tzv. "slušných lidí", z nichž mnozí v době vydání knihy zabrali nejvlivnější stranické posty. Kniha byla tehdejším ÚV KSČ nakonec zakázána a znovu směla vyjít až v roce 1964.
- Sedmiramenný svícen - 1964, soubor povídek s židovskými motivy
- Legenda Emöke - 1963, baladický příběh o velké lásce a lidské malosti
- Bassaxofon - 1967, novela
- Dvě legendy - sbírka příběhů, kam patří i Legenda Emöke a Bassaxofon, s úvodním esejem o jazzu Red Music (tak se jmenovala náchodská kapela) a o jeho osudu za hitlerismu a stalinismu

Samostatnou oblast Škvoreckého tvorby představuje detektivní próza.
Série povídek o sympatickém poručíkovi Borůvkovi:
- Smutek poručíka Borůvky - 1966
- Hříchy pro pátera Knoxe - 1973
- Konec poručíka Borůvky - vydáno v Torontu 1975
- Návrat poručíka Borůvky - vydáno v Torontu 1981

- Lvíče - 1969, román s detektivní zápletkou čerpající ze zážitků pražského literárního života v 60. letech
- Konec nylonového věku - 1967, o změně života pražské "zlaté mládeže" po roce 1948
- Hořkej svět - 1946 - 67, soubor povídek
- Tankový prapor - vydáno v Torontu 1971, Danny Smiřický, hlavní hrdina románu, prochází absurditou socialistické armády. Po roce 1989 byl zfilmován.
- Mirákl - vydáno v Torontu 1972, s podtitulem "politická detektivka", soustředěná k událostem 50. a 60. let včetně vraždy čihošťského faráře a průběhu reformního procesu v roce 1968
- Prima sezóna - vydáno v Torontu 1975, soubor pěti novel z každodenního života válečné doby. Hlavním hrdinou je opět Danny Smiřický.
- Příběh inženýra lidských duší - vydáno v Torontu 1977, autor vychází z exilových zkušeností. Danny Smiřický, nyní profesor na univerzitě, rozebírá s typickou nadsázkou pocity emigranta v cizí zemi
- Scherzo capriccioso - vydáno v Torontu 1984, životopisný román o Antonínu Dvořákovi
- Ze života české společnosti - 1985
- Povídky tenorsaxofonisty - vydáno v Torontu 1993

Poezie:
- Nezoufej! - vydáno v Mnichově 1979
- Dívka z Chicaga - vydáno v Mnichově 1980
- Blues libeňského plynojemu - 1992

Eseje:
- Nápady čtenáře detektivek - 1965
- O nich - o nás - 1968, srovnává angloamerické písemnictví s českým
- Samožerbuch - vydáno v Torontu 1977, kniha vydaná se Zdenou Salivarovou
- Franz Kafka, jazz a jiné marginálie - vydáno v Torontu 1988

Škvoreckého publicistika zahrnuje stovky literárních recenzí, statí a studií v zahraničních periodikách, několi set pořadů pro Hlas Ameriky. Bohatá je i jeho práce překladatelská.

V první polovině 60. let měl Josef Škvorecký značný autorský podíl na filmech, většinou detektivních:
- Zločin v dívčí škole
- Zločin v šantánu
- Farářův konec