Josef Toman

dramatik, prozaik, novinář

Narození:
6. dubna 1899
Úmrtí:
27. ledna 1977
Josef Toman je autorem žánrově mnohostranného díla, především historických románů. Josef Toman se narodil v rodině slévače. Po maturitě na obchodní akademii v Praze pracoval rovněž v Praze jako úředník, později na velvyslanectví v Římě a u...

Životopis

Josef Toman je autorem žánrově mnohostranného díla, především historických románů.

Josef Toman se narodil v rodině slévače. Po maturitě na obchodní akademii v Praze pracoval rovněž v Praze jako úředník, později na velvyslanectví v Římě a u obchodní firmy v italském Palermu. Potom působil jako tajemník, později ředitel nakladatelství Spolku výtvarných umělců Mánes, ve 30. letech se podílel na činnosti Čs. filmové společnosti a Klubu moderních nakladatelů Kmen.

Za 2. světové války byl Josef Toman členem ilegálního Výboru české inteligence. Publikoval v Cestě, U - Bloku, Lumíru aj. Na některých dílech spolupracoval s manželkou Miroslavou Tomanovou (1906 - 1991).

V letech 1945 - 53 pracoval Josef Toman na ministerstvu informací a později jako volný spisovatel.

Dílo Josefa Tomana:

Slavnost léta - 1925, sbírka milostné lyriky napsaná pod vlivem dekadentní a vitalistické poezie

V následující tvorbě se projevuje jeho vitalismus, s tématy pudovosti lásky a jiných lidských citů, s kritickým realistickým zájmem o sociální konflikty přítomnosti,

Próza:
David Hron - 1929, pokus o filozofující román, sledující vztah umělce k měšťácké ženě.

Lidé pod horami - 1940, přeprac. 1958, román je tragickým příběhem lidských vášní v pohorské vesnici.

Člověk odnikud - román
Vosí hnízdo - 1938, přeprac. Dům z karet - 1956, realistický protiměšťácký román

Vrcholem Tomanovy tvorby je trojice historických románů, v nichž se syntetizují protikladné umělecké tendence. Z rozsáhlého díla Josefa Tomana zřejmě tato trojice románů představuje nejzřetelnější příspěvek literatuře posledních tisíciletí

Don Juan - 1944, v románu se vypráví o španělském hidalgovi 17. století, hledajícím naplnění života. Za okupace se stal tento román velmi čtenou knihou především pro svou dějovou barvitost.

Po nás potopa - 1963, román těží z prostředí císařského Říma 1. století n.l.

Sokrates - 1975, v románu sleduje autor vztah osobnosti a společnosti i hledání lidského štěstí. historickým námětem je Řecko.

Drama:
Během 30. let vznikala i Tomanova dramata, od lyrizujícího obrazu vzpoury černošského lidu proti útlaku kolonizátorů k realistické tragédii dělníků zasypaných při stavbě pražského činžáku.
Část díla vznikala ve spolupráci s manželkou:

Přítelkyně - 1936
Žába na prameni - 1938
Vichřice - 1941, drama z venkovského prostředí

Řeka čaruje - 1936, pohádkově laděná rozhlasová hra