Josef Václav Frič

básník, prozaik, dramatik a novinář

Narození:
5. září 1829
Úmrtí:
14. října 1890
Upravit profil
Josef Václav Frič byl básník, prozaik, dramatik a novinář, aktivní účastník revoluce 1848. Josef Václav Frič se narodil jako syn advokáta a liberálního politika. Po studiích na gymnáziu prošel v roce 1848 západní Evropou a živol se...

Životopis

Josef Václav Frič byl básník, prozaik, dramatik a novinář, aktivní účastník revoluce 1848.

Josef Václav Frič se narodil jako syn advokáta a liberálního politika. Po studiích na gymnáziu prošel v roce 1848 západní Evropou a živol se příležitostnými zaměstnáními. Za rok se vráti domů a začal studovat práva.

Již jako student pracoval J. V. Frič na přípravě a průběhu revolučních akcí roku 1848. V revoluci byl nadšen nejradikálnějšími myšlenkami, byl ve styku s tajným spolkem Repeal a revolučními demokraty, a účastnil se demonstrací a bojů na barikádách.

Po potlačení revoluce byl na J. V. Friče vydán zatykač. Uprchl před zatčením do Vídně a do Prahy se mohl vrátit až po amnestii v roce 1849.

Pro účast na tzv. májovém spiknutí byl J. V. Frič zatčen, vyšetřován a odsouzen na 18 let vězení. I když byl v roce 1854 amnestován, žil pod policejním dozorem a po opětovném uvěznění požádal v roce 1859 o povolení k vystěhování ze země.

V emigraci žil J. V. Frič dvacet let. Pobýval v různých evropských městech - v Paříži, Záhřebu, Londýně, Petrohradě atd. Působil jako novinář, dopisovatel, překladatel, politický agitátor ve prospěch českých záležitostí. Redigoval almanach Lada Nióla a některé časopisy v Paříži, Ženevě, Berlíně a Záhřebu.

Po návratu do Čech se činnost J. V. Friče setkávala s nepochopením. Přispíval rovněž do mnoha tehdejších časopisů, některé i sám redigoval - např. Lumír, Květy, účastnil se almanachu Máj.

Dílo Josefa Václava Friče:

Fričova literární tvorba zahrnuje subjektivní a politickou lyriku, epiku, povídky, paměti, dramata a překlady.

Poezie:
J. V. Frič začínal jako byronský romantik, přeložil z Byronova díla Nevěsta z Abydu a Manfeld.

Rozpravy duše - 1846 - 47, byly obrazem pocitů buřiče a rozervance tísněného rozporem mezi sny a životní realitou.

Písně z bašty - 1846 - 60, sbírka politické a vlastenecké lyriky. Otiskoval je od roku 1861 ve svém ženevském časopise Čech.

Upír - 1849, lyrickoepicka báseň vyúsťuje v srážku starého a nového světa, oslavu revoluce a víru ve vítězství svobody.

Rezignace - cyklus básní napsaný ve vězení

Próza:
Próza J. V. Friče nikdy nedosáhla významu jeho poezie.

Povídky a fantazie - 1880, byly uveřejňovány v různých časopisech
Paměti - 1886 - 87, cenný pramen poznání atmosféry, literárního a politického vývoje kolem roku 1848

Odkaz Josefa Václava Friče - 1898, s úvodem J. Vrchlického přinesl i některé Fričovy básně z mladých let, do té doby nezvěřejněné

Dramata
Josef Václav Frič napsal i řadu dramat, většinou s historickými náměty přizpůsoběnými současným politickým idejím.

Václav IV.
Svatopluk a Rostislav
Hynek z Poděbrad

Fričovo dílo doplňují překlady, zejména z angličtiny, polštiny a francouzštiny.