Karel Václav Rais

spisovatel

Narození:
4. ledna 1859
Úmrtí:
8. července 1926
Český spisovatel Karel Václav Rais patřící k předním představitelům kritického realismu. Narodil se 4.1.1859 v obci u Nové Paky. Vystudoval pedagogiku v Jičíně. Poté působil jako učitel na Hlinecku a také zastával funkci ředitele na dívčí...

Životopis

Český spisovatel Karel Václav Rais patřící k předním představitelům kritického realismu. Narodil se 4.1.1859 v obci u Nové Paky. Vystudoval pedagogiku v Jičíně. Poté působil jako učitel na Hlinecku a také zastával funkci ředitele na dívčí měšťanské škole. Zde vytvořil většinu svých děl.

Jeho prvním literárním dílem byly básně a drobná próza pro mládež. Snažil se v ní vychovávat mládež k mravní bezúhonnosti. V této tvorbě je znát vliv Jana Nerudy a Svatopluka Čecha. Až počátkem devadesátých let začal Rais psát prózu z prostředí venkovského lidu na Českomoravské vrchovině. Jeho hrdinové byli většinou lidé toužící po panském životě a penězích.

Rais ve své tvorbě zdůrazňuje střety tradičního a moderního způsobu života, které někdy zapříčinily rozpad rodinných vztahů.

Karel Václav Rais zemřel 8.7.1926 v Praze.

Díla Karla Václava Raise:
Horské kořeny /1892/ , Potměchuť /1892/, Rodiče a děti /1893/ - povídkové knihy zabývající se vztahy starých a mladých lidí z venkova.

Paničkou /1900/, Na lepším /1901/ - povídky ukazující nesmyslnou touhu venkovského lidu po panském životě.

Kalibův zločin /1895/ - román zobrazující tragický rozpad manželství. Dobrácký muž byl dohnán dvěma ženami ke zločinu. V této tvorbě je znát silná Raisova kritika s pochmurným pohledem na soudobou společnost.

Pantáta Bezoušek / 1897/ - populární povídka o sedlákovi, který navštíví svého syna advokáta v Praze. Všechny zaujme svou dobrodružnou povahou a venkovskou náturou. Podmaní si celou tamní společnost.

Zapadlí vlastenci /1893/ - román z prostředí venkovské inteligence z období obrození. Muž pracující ve škole má velmi málo sebevědomí, ale vlivem zdejších lidí si začíná stále více věřit. Zapojuje se do společenského života a najde zde i své štěstí.

Západ /1896/ - román popisující konec života venkovského faráře Kalouse na Hlinecku. Jeho osobnost zde Rais psychologicky rozebral.

O ztraceném ševci /1918/ - román. Zde Rais dává do popředí národnostní a sociální rozpory z městečka v Podkrkonoší, kde žije více národností. Chudý švec se brání poněmčení, ale na konci života mu podlehne. Ne to má vliv i špatná žena.

Seznam děl:
Horské kořeny /1892/, Potměchuť /1892/, Rodiče a děti /1893/, Paničkou /1900/, Na lepším /1901/, Kalibův zločin / 1895/, Pantáta Bezoušek /1897/, Zapadlí vlastenci /1893/, Západ /1896/, O ztraceném ševci /1918/