Karolina Světlá

spisovatelka

Narození:
24. února 1830
Úmrtí:
7. září 1899
Upravit profil
Česká spisovatelka Karolina Světlá vl.jm. Johanna Rottová se narodila 24.2.1830 v bohaté měšťanské rodině. Byla vychovávána i se svou sestrou německy. Ke studiu měla Světlá domácího učitele Petra Mužáka, kandidáta profesury. Ten v ní pěstoval...

Životopis

Česká spisovatelka Karolina Světlá vl.jm. Johanna Rottová se narodila 24.2.1830 v bohaté měšťanské rodině. Byla vychovávána i se svou sestrou německy. Ke studiu měla Světlá domácího učitele Petra Mužáka, kandidáta profesury. Ten v ní pěstoval lásku ke všemu českému a později se stal jejím manželem. Podle rodné obce svého muže – Světlá pod Ještědem, změnila své rodné jméno na Karolinu Světlou.

Brzy se zařadila do vlastenecké společnosti. Mezi její přátele patřila např. Božena Němcová, která byla pro ni velkým vzorem. Manželství Karoliny světlé nebylo šťastné. Aby zapomněla na problémy v manželství a na svůj špatný zdravotní stav, věnovala mnoho času literární činnosti.

Velmi bolestné pro ni bylo úmrtí její jediné dcery, která zemřela hned po porodu. V té době měla Světlá silný citový vztah k Janu Nerudovi, který ale z vlastní vůle ukončila na podzim roku 1862. Nikdy nedovolila, aby vztah přerostl z přátelství v lásku.

Karolina Světlá se zasloužila o vznik Ženského výrobního spolku, ve kterém se snažila prosadit zvýšení sociální úrovně zaměstnaných žen. Ve svých povídkách z období padesátých a šedesátých let, použila prostředí pražské aristokratické a měšťanské společnosti. Opovrhovala pokrytectvím měšťanů , výchovou dívek, kterou sama prožila. Děj svých povídek umístila do prostředí Prahy a Podještědí, které jí bylo známé.

Světlá obdivovala George Sandovou a ztotožňovala se s názory na sociální a psychologické problémy, obsažené v její tvorbě. Většinu literárních postav v tvorbě Světlé, tvoří ženy ušlechtilé a obětavé, které svou láskou pomáhají chybujícím mužům.

Karolina Světlá patří na přední místo mezi příslušníky májové generace. Zemřela 7.9.1899 v Praze.

Dílo Karoliny Světlé:
Vesnický román /1867/ - próza z Podještědí. Vdova mlynářka se vdá za Antoše Jílovce, který je mladší než ona. Antoš pracoval jako čeledín na jejím statku. Jejich manželství nefungovalo, protože mlynářka byla sobecká a žárlivá a tím Antoše velmi trápila. Zamiloval se do ušlechtilé dívky Sylvy, kterou mlynářka přijala na práci. Oba se velice milují. Mlynářka umírá a Sylva jí slibuje, že se za Antoše nikdy neprovdá, hlavně proto, že další Antošův sňatek by měl neblahý vliv na děti. Sylva odchází pracovat do nemocnice a tím její vztah k Antošovi ochladne. Karolina Světlá promítá do tohoto příběhu svůj postoj k manželství, které je pro ni posvátné a nelze ho libovolně rozdělit.

Kříž u potoka /1868/ - román, jehož hlavní hrdinkou je Eva, která s velkým sebezapřením odmítne lásku muže / bratra svého manžela /, který ji obdivoval. Snaží se napravit svého muže, velkého sobce. To se jí daří. Muž začne pracovat ve veřejně prospěšných pracích a tím zlomí prokletí jeho rodu. V tomto díle chtěla Světlá ukázat, jak důležitá je čistá a velká láska, která může člověka osvobodit z jeho prohřešků.

Kantůrčice/ 1869/ - román, ve kterém chlapec Otík podlehne nástrahám velkého města, ale díky dívce jménem Enefa, která ne něj láskyplně výchovně působí, se od těchto nástrah osvobodí.

Frantina / 1870/ - román, nabízející příběh rychtářky, která zabije svého milovaného ženicha, vůdce lesních lupičů a tím ho potrestá.

Nemodlenec /1873/ - román zobrazující náboženství v severních Čechách v josefínské době. Hrdinka románu se chce pomstít zemanské rodině Luhovských, kteří jí velmi ublížili.Nakonec od svého plánu upustí. Vyhraje pochopení a odpuštění nad pomstou.

Upomínky / 1874/ , Z literárního soukromí / 1880/ - vzpomínkové knihy Karoliny Světlé.

První Češka /1861/, Zvonečková královna /1872/ - romány z pražského ´prostředí, které nejsou pokládány za příliš zdařilé. Zdůrazňují obětavé vlastenectví, chybí v nich však dramatičnost , ta je nahrazena senzačností.

Černý Petříček /1871/ - drobnější próza, která si uchovala na rozdíl od některých jiných prací, zajímavost.

Seznam děl:
Vesnický román / 1867/, Kříž u potoka / 1868/, Kantůrčice /1861/, Frantina /1870/, Nemodlenec /1873/, Upomínky /1874/, Z literárního soukromí /1880/, První Češka /1861/, Zvonečková královna /1872/, Černý Petříček /1871/