zavřít
Upravit životopis

Životopis

Krista Bendová  se narodila 27. ledna  1923 ve  Kráľově Lehotě, byla slovenská spisovatelka , básnířka , prozaička , novinářka  a dramatička , známá především jako autorka knih pro děti a mládež.

Pocházela z rodiny železničního úředníka. Studovala v Kráľové Lehotě, Kremnici, Nových Zámcích, později pokračovala ve vzdělávání na gymnáziu v Banské Bystrici, po maturitě přešla na Filosofickou fakultu Slovenské univerzity, kde studovala slovenštinu a ruštinu. Zároveň studovala i na dramatické akademii v Bratislavě, ale ze zdravotních důvodů své studium v roce 1945 přerušila a už jej nikdy nedokončila. Podstoupila poměrně zdlouhavé léčení a po roce 1948 začala pracovat ve vydavatelství Pravda a ve Svazu slovenských spisovatelů. Později byla krátce redaktorkoučasopisů Ohník, v letech 1956–1958 časopisu Roháč a v letech 1958–1964 i deníku Pravda. Od roku 1964 se věnovala jen psaní. V roce 1983 jí byl udělen titul zasloužilá umělkyně.

První literární pokusy začala uveřejňovat už v době středoškolských studií v různých časopisech . Její tvorba vycházela z poezie  Jána Smreka  čiEmila Boleslava Lukáča . Začínala psaním poezie , vydala několik básnických sbírek , ale od 40. let  20. století  se věnovala soustavně tvorbě pro děti a mládež, přičemž se zasloužila o rozvoj dětské literatury . Ve své básnické  tvorbě byla ovlivněna jak vlastním zdravotním stavem , který měl vliv i na její psychiku , tak politickými a sociálními změnami, které nastaly po roce 1948 . V tvorbě pro děti se zaměřovala hlavně na vtipné využíváníkomických  situací a charakteristických vlastností dětí. Kromě vlastní tvorby se věnovala také překladům  ze sovětské  a české  literatury .
Zemřela 27. ledna  1988 v Bratislavě.

Krista Bendová

spisovatelka, básnířka