zavřít
upravit profil

dramatik, prozaik, dramaturg, divadelní kritik

narozen: 11. 4. 1894 Brno  † 21. 6. 1930 Kvetnica, Slovensko

Upravit životopis

Životopis

Lev Blatný byl prozaik a dramatik, dramaturg a divadelní kritik.

Lev Blatný se narodil v hudebnické rodině. Vystudoval Právnickou fakultu UK a jako právník působil u státních drah v Brně. Byl spoluzakladatelem a prvním předsedou brněnské Literární skupiny, která se hlásila k expresionismu a spolutvůrcem jejího manifestu - Naše naděje, víra a práce - 1922. Podílel se na redigování skupinového časopisu Host a Sborník Literární skupiny. V letech 1925 - 28 byl lektorem a dramaturgem brněnského Národního divadla.

Lev Blatný se od mládí léčil na tuberkulózu, jíž nakonec v roce 1930 podlehl.

Dílo Lva Blatného:

Lev Blatný se věnoval převážně prozaické a dramatické. V obou žánrech projevuje sklon k ironii a předvádění tragikomických situací.

Povídky

Vítr v ohradě - 1923, zde se uplatňují expresionistické motivy a postupy.

Povídky v kostkách - 1925, podobná témata jako v minulých povídkách jsou ironizována do podoby satiry.

Regulace - 1927, povídky
Povídky z hor - 1927, v obou dílech klade autor důraz na citovost a činorodost člověka

Dramatická tvorba:
Autor je představitelem expresionismu především v dramatické tvorbě:

Kokoko - dák - 1922, nejvýznamnější Blatného divadelní hra, karikující měšťanský způsob života zvířecí symbolikou...

Říše míru - 1927
Smrt na prodej - 1929

Lev Blatný

36 let, dramatik, prozaik, dramaturg, divadelní kritik