Lion Feuchtwanger

dramatik, překladatel, romanopisec, divadelní kritik

Narození:
7. července 1884
Úmrtí:
21. prosince 1958
Lion Feuchtwanger byl německý romanopisec, dramatik a divadelní kritik židovského původu. Lion Feuchtwanger pocházel z početné rodiny židovského továrníka. Na filozofické fakultě v Mnichově a Berlíně vystudoval v letech 1903 - 1907...

Životopis

Lion Feuchtwanger byl německý romanopisec, dramatik a divadelní kritik židovského původu.

Lion Feuchtwanger pocházel z početné rodiny židovského továrníka. Na filozofické fakultě v Mnichově a Berlíně vystudoval v letech 1903 - 1907 germanistiku, filozofii a antropologii. V roce 1907 se stal doktorem filozofie. Po ukončení studií hodně cestoval, především do Francie a Itálie. Přispíval svými divadelními kritikami i do českých časopisů.

V roce 1908 se Lion Feuchtwanger stal vydavatelem vlastního literárního časopisu Der Spiegel a divadelním kritikem časopisu Die Schaubühne. V roce 1912 se oženil. V roce 1914 byl internován do Tunisu odkud uprchl do Německa a žil v Mnichově. V roce 1918 se seznámil s B. Brechtem a stal se jeho přítelem. Po fašistickém puči v Mnichově roku 1923 se přestěhoval do Berlína, kde žil až do roku 1933. Po nástupu Hitlera k moci byl nucen v roce 1934 emigrovat do Francie.

Lion Feuchtwanger se účastnil protiválečných a protifašistických kongresů a patřil k nejaktivnějším činitelům antifašistických hnutí. V roce 1936 založili a vydávali spolu s Bertoldem Brechtem a Willi Bredelem emigrantský časopis Das Wort.

V roce 1937 navštívil Lion Feuchtwanger Sovětský svaz. Tuto návštěvu považoval za rozhodující prožitek pro svůj život i své literární dílo. Při cestě z Moskvy se zastavil v Praze, kde měl přednášet na filozofické fakultě. Jeho chystaná přednáška však byla policejně zakázána.

V roce 1940 byl Lion Feuchtwanger ve Francii internován a jen s velkými potížemi se dostal za hranice a posléze do USA. Od roku 1941 žil v Kalifornii.

Po 2. světové válce byl v roce 1953 Lion Feuchtwanger vyznamenán státní cenou NDR a v roce 1954 mu Humboldtova berlínská univerzita udělila doktorát.

Dílo Liona Feuchtwangera:

Lion Feuchtwanger psal především historické romány s převážně židovskou tematikou. Je autorem mnoha historiografických sociálně kritických románů, povídek a dramat. Psal protiválečné básně a překládal indická, řecká a španělská dramata. Lion Feuchtwanger byl humanisticky a ostře protifašisticky orientovaný spisovatel a znamenitý vypravěč.

Feuchtwangerovo dílo patřilo v Evropě k nejpopulárnějším. Začal jako překladatel, překládal například Aischyla, Aristofana, vedle protiválečných básní psal i dramata, nejvíce pak historické romány. Napsal řadu dějově velmi poutavých historických románů, kde projevil nejen znalost doby, ale i svou fantazii, často čerpal ze židovských dějin.

Žid Süss – 1925, první Feuchtwangerův román vyprávějící o finančníkovi, který dosáhl nejvyššího postavení ve společnosti, ale nakonec byl popraven. Již tato románová prvotina svého autora proslavila po celé Evropě. Za nacistického režimu byl zfilmován a hrubě zneužit k antisemitské propagandě.

Ošklivá vévodkyně Markéta Pyskatá – 1930, další ze slavných románů

Čekárna – antifašistická trilogie, jde o přímou reakci na rozmach nacismu v Německu
- Úspěch - 1930, o vzniku nacismu v Bavorsku
- Oppermannovi - 1933, první měsíce Hitlerovy vlády
- Vyhnanství - 1940, život německých emigrantů

Nepravý Nero - 1936 - historický román

Josephus Flavius - 1932-1942, trilogie z období 1. století n.l., pod tlakem křesťanství se začíná rozpadat antická civilizace. Hlavní hrdina, židovský historik Flavius prožívá sicuaci společenských krizí, zvratů a neustálého napětí.
- Válka židovská
- Synové
- Zaslíbená země

Neblahá Francie - 1942, vzpomínková reportáž o okolnostech internace ve Francii a o dramatickém útěku do USA

Bratři Lautensackové – 1943, tematicky navazuje na trilogii Čekárna
Simone – 1944, příběh válkou postižené dívky

Lišky na vinici - 1947-1948, historická trilogie. Jedná se o příběh z období před Velkou francouzskou revolucí. Hlavními postavami jsou Josef II., Ludvík XVI., skladatel Beaumarchais a Benjamin Franklin.
- Zbraně pro Ameriku
- Aliance
- Cena

Bláznova moudrost aneb Smrt a slavné zmrtvýchvstání - 1952, román o Jeanu-Jacquesi Rousseauovi

Goya aneb Trpká cesta poznání - 1951, román vypráví životní příběh španělského malíře na přelomu 18. a 19. století Francisca de Goya.

Židovka z Toleda - 1955, román založený na historických událostech. Děj se odehrává ve středověkém Španělsku. Světem v té době hýbou křesťanské války – Židé, Křesťané a Muslimové.

Dramata
Váleční zajatci -1919, v Německu v době nacismu zakázáno
Julius Farnes
Vasantasena
Žid Süss
Thomas Wendt
Kupec holandský
Život Eduarda XI.
Petrolejové ostrovy
Kalkutta
Ďábel v Bostnu

Eseje
Desdemonin dům

Moskau - 1937, cestopis, je psán se sympatiemi k socialistickému státu a polemizuje se známou knihou André Gida Návrat ze SSSR z roku 1936

Po sezóně - sbírka povídek
povídky – Dům v zelené ulici, Příběh neurofyziologa dr. Bl., Sázka, Mariana v Indii, Wollstein, Po sezóně, Benátky a Letecký výškový rekord.