Louisa May Alcottová

przaička

Narození:
29. listopadu 1832
Úmrtí:
6. března 1888
Upravit profil
Louis May Alcottová byla americká spisovatelka píšící hlavně romány pro mládež. Louis May Alcottová vyrůstala v početné rodině. Její otec byl vášnivým reformátorem vzdělávacího systému. Byl proti tělesným trestům a učení nazpaměť, bez...

Životopis

Louis May Alcottová byla americká spisovatelka píšící hlavně romány pro mládež.

Louis May Alcottová vyrůstala v početné rodině. Její otec byl vášnivým reformátorem vzdělávacího systému. Byl proti tělesným trestům a učení nazpaměť, bez porozumění obsahu.
Kreativitu podporoval i u svých dcer, které se účastnily debat s jeho přáteli, kteří patřili k intelektuální a umělecké špičce. K nim patřil i esejista a básník Ralph Waldo Emerson, k jehož knihovně měly dívky neomezený přístup. Jeho dceři věnovala Alcottová svou první knihu.

Na rozdíl od otce, který byl pacifista, Alcottová aktivně usilovala o zrušení otroctví. Za občanské války pracovala jako dobrovolná sestra v nemocnici, kde ošetřovala raněné, ale brzy se sama nakazila tyfovou horečkou. Angažovala se rovněž v ženském hnutí, zejména v otázkách volebního práva. Zemřela neprovdaná.

Po úspěchu románu Hospital Sketches se L. M. Alcottová věnovala literární činnosti a z jejího výtěžku živila rodiče i sourozence.

Dílo Louisy May Alcottové:

Díla Louisy May Alcottové mohou sloužit jak studie novoanglických způsobů života před téměř 150 lety.

Hospital Sketches – 1863 (Črty z nemocnice), dílo, kterým získala autorka jméno.

Little Womens – 1867 (Malé ženy), česky 1919, 1974, 2009. Univerzálním tématem románu jsou radosti a strasti dospívání včetně nezbytných nejistot. Způsobem vyprávění se román neliší od převládajících tendencí 19. století. S konvenčními frázemi ženské literatury však ostře kontrastují pasáže humorné, popisující např. drobné nehody při domácím divadelním představení a hlavně nevšední slovní zásoba Jo. V tomto díle použila autorka jako ústřední postavy sebe a své tři sestry. Každé přidělila charakterovou vadu: Meg – marnivost, Beth – plachost, Amy – sobectví a sebe promítla do vznětlivé Jo. Malé ženy hájí i i hodnoty své doby, k nimž patřilo v prvé řadě náboženství.

Little Men – 1871, (Mužíčkové), česky1920 – protějšek románu Little Womens