zavřít
upravit profil

básník, novinář

narozen: 17. 10. 1917 Stolac, Bosna a Hercegovina  † 14. 8. 1971 Sarajevo, Bosna a Hercegovina

Upravit životopis

Životopis

Mak Dizdar byl bosňácký básník a novinář; vlastním jménem Mehmedalija Dizdar.

Základní školu navštěvoval v rodném Stolaci, gymnázium pak v Sarajevu. Od roku 1936 se věnoval novinářské činnosti. Během druhé světové války pracoval jako poštovní doručovatel a brzy nato vstoupil do partyzánského hnutí. Po válce působil jako zpravodaj jugoslávské tiskové agentury TANJUG pro Bosnu a Hercegovinu, poté jako redaktor bosenského listu Oslobođenje (Osvobození) a vydavatelství Narodna prosvjeta (Lidová osvěta). Od roku 1952 se věnoval pouze literatuře. V letech 1963-1971 pracoval jako redaktor časopisu Život.

Proslavil se především básnickou sbírkou Kameni spavač (Kamenný spáč), jež byla inspirována středověkými bosenskými epitafy (stećky) a literaturou.

Dílo Maka Dizdara
Básnická tvorba :
- Vidovopoljska noć (1936, Vidopolská noc)
- Plivačica (1954, Plavkyně)
- Povratak (1958, Návrat)
- Minijature (1965, Miniatury)
- Ostrva (1966, Ostrovy)
- Kameni spavač (1966, Kamenný spáč)

Prozaická tvorba :
- Panorama savremene bosanskohercegovačke proze (1961, Panorama současné bh. prózy)
- Stari bosanski tekstovi (1969, Staré bosenské texty)

Mak Dizdar

53 let, básník, novinář