zavřít
Upravit životopis

Životopis

Matouš Collinus z Chotěřiny (1516 Kouřim - 4. června 1566 Praha), byl český učitel a spisovatel.

Studoval ve Wittenbergu, po studiích se roku 1540 vrátil do Prahy, kde začal vyučovat řečtinu, později i latinu. Roku 1548 dostal od hraběte Kryštofa z Hardeka dům zvaný Andělská zaharada (Praha, Jindřišská ulice - nyní hlavní pošta). Zde založil soukromou školu o dvou třídách. Díky svým satirickým básním se roku 1560 dostal do sporu s vedením univerzity a brzy na to musel přestat vyučovat - poté se stáhl do soukromí.

Dílo Matouše Collinuse z Chotěřiny:
Učebnice
Elementarius libellus pro novellis scholasticis - učebnice latiny pro začáteníky
De quatuor partibus grammatices praeceptiunculae compendiosae cum exemplis et significationibus bohemicis' - gramatika

Latinské spisy:
Liber de educatione puerorum - zpráva o jeho škole
Catalogus academiarum totius orbis christiani
Illustriores sententiae et dicta Christi - výklady Kristových slov, podle svatých evangelistů
Vera narratio de statu religionis in bohemica gente - přehled církevní historie v Čechách, pravděpodobně jeho nejlepší a stěžejní dílo.