Miguel de Cervantes Saavedra

spisovatel

Narození:
29. září 1547
Úmrtí:
23. dubna 1616
Upravit profil
Miguel de Cervantes Saavedra dovršil rozkvět španělské renesanční prózy. Narodil se v roce 1547. Neměl přístup k soustavnému školnímu vzdělání. V námořní bitvě byl zraněn, při další válečně výpravě dokonce byl zajat Turky, dovlečen jako otrok do...

Životopis

Miguel de Cervantes Saavedra dovršil rozkvět španělské renesanční prózy. Narodil se v roce 1547.

Neměl přístup k soustavnému školnímu vzdělání. V námořní bitvě byl zraněn, při další válečně výpravě dokonce byl zajat Turky, dovlečen jako otrok do Alžíru.

Až pracně získané výkupné mu umožnilo vykoupit se z otroctví a vrátit se zpět do vlasti. Až do smrti však nenašel takvé zaměstnání, které by ho ochránilo od dluhů a vězení. Ani literární činnost mu nezajistila slušné živobytí a tak strádal až do své smrti v roce 1616.
Dílo Miguela de Cervantese Saavedry
- Příkladné novely (Novela ejemplares) – 1613 – soubor španělských renesančních povídek, obsahuje 12 próz, jejichž nejčastějším tématem jsou strasti lásky se šťastným koncem.
- Cikánečka
- Španělka ze země anglické
- Vznešená služka – ve všech třech prózách žijí hrdinky v prostředí, které neodpovídá jejich původu. Odhalí však svoji totožnost a dojdou ke štěstí ve sňatku s urozenými mládenci.
- Hlas krve
- Dvě dívky
- Krásná Cornelia – v těchto dílech svůdci zneuctili dívky, napraví však své prohřešky a s dívkami se ožení.
- Velkodušný milenec - vypráví o sicilských milencích, kterým se podaří uprchnout z tureckého zajetí
- Žárlivý Extremaduřa - o vztazích mezi mužem a ženou ve věkově nerovném manželství.
- Podvodný sňatek - zesměšňuje manželství uzavřené z vypočítavosti
- Rohánek a Střihálek – ze světa sevillského podsvětí
- Rozhovor psů – dva psi – Berganza a Scipión – jsou obdařeni jedinou noc řečí, sdělují si své pohnutky
- Licenciát Sklíčko – příběh salamanského studenta práv, v době své pomatenosti se těší všeobecné úctě, jakmile se však uzdraví, všichni ho opustí

Důmyslný rytíř don Quijote de la Mancha (El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha) – 1605-1615 – světoznámý španělský renesanční román, který uvedl do literatury postavu komicky vyjadřující rozpor mezi skutečností a iluzí
Hrdinou románu je šlechtic poblázněný četbou rytířských románů. Vydává se na pouť za ideálem svého srdce, vysněnou Dulcineou. Na cestě se vytáhlý stárnoucí rytíř setkává s množstvím překážek. Děj dvojdílného románu se člení na mnoho komická dobrodružství, která prožívá šlechetný don Quijote se svým sluhou, sedlákem Sanchem Panzou. Některé příběhy jako např. příhoda s galejníky odhalují pravou tvář španělské společnosti, jiné jsou parodiemi na rytířské a pastýřské romány.
I. díl románu o rytíři donu Quijotovi, jeho herce Rosinante a sluhovi Panzou měl velký úspěch, brzy byl přeložen do francouzštiny a angličtiny. V roce 1614 vydal nezjištěný autor pod jménem A. Fernández de Avallaneda „pokračování“ Dona Quijota a v předmluvě této knihy Cervantese napadl. To přimělo Cervantese k urychlenému dopsání II. dílu.