Mikael Olai Agricola byl finský básník, zakladatel spisovné finštiny a finské literatury - „otec finské literatury“. Mikael Olai studoval ve Viipuri, Turku a Wittenbergu (žák Luthera a Melanchtona). Od roku 1554 byl biskupem v Turku. Když se...

Životopis

Mikael Olai Agricola byl finský básník, zakladatel spisovné finštiny a finské literatury - „otec finské literatury“.

Mikael Olai studoval ve Viipuri, Turku a Wittenbergu (žák Luthera a Melanchtona). Od roku 1554 byl biskupem v Turku. Když se vracel z Moskvy z mírových jednání mezi Švédskem a Ruskem, předčasně zemřel.

Původní jsou předmluvy k přeloženým dílům, často veršované. V jednom díle se zmiňuje o finských bozích, kteří se později objevili v esposu Kalevala z 19. století.

Dílo Mikaela Olaia Agricoly
- Překlad Bible do finštiny
- Slabikář Abckiria (1543) (první tištěná finská kniha)
- Rucouskiria Bibliasta (Modlitebník z Bible, 1544)
- Se Wsi Testamenti (Nový zákon, 1548)
- Dauidin Psaltavari (Davidův žaltář)