Milan Uhde

politik, dramatik, prozaik

Narození:
28. července 1936
Věk:
87 let
Milan Uhde je autorem poezie a prózy, dramatik. Milan Uhde se narodil v rodině, ve které byli oba rodiče právníky. Po maturitě na střední škole studoval na brněnské univerzitě češtinu a ruštinu s literárněvědnou specializací. Doktorát získal...

Životopis

Milan Uhde je autorem poezie a prózy, dramatik.

Milan Uhde se narodil v rodině, ve které byli oba rodiče právníky. Po maturitě na střední škole studoval na brněnské univerzitě češtinu a ruštinu s literárněvědnou specializací. Doktorát získal až v roce 1970 disertací o české poezii 20. století.

Od roku 1958, s přerušením vojenskou základní službou, pracoval Milan Uhde v redakci Hosta do domu až do roku 1970. Souběžně přednášel externě na Janáčkově akademii múzických umění.

V letech 1971 – 1989 byl Milan Uhde bez zaměstnání a nesměl publikovat. Podepsal Chartu 77 a podílel se na vzniku samizdatových novin. Po listopadu 1989 řídil brněnské nakladatelství Atllantis, přednášel na Masarykově univerzitě v Brně českou literaturu.

V letech 1990 – 92 byl Milan Uhde ministrem kultury ČR, v letech 1992 – 96 předsedou České národní rady, poté Poslanecké sněmovny Parlamentu a nadále pak poslancem až do roku 1998. V roce 1996 začal opět přednášet na Janáčkově akademii múzických umění v Brně.

Dílo Milana Uhdeho:

Milan Uhde vstoupil do literatury básněmi a písňovými texty:
Lidé z přízemí – 1962, básně
Obloha samej cvok – 1967, písňové texty

Próza:
Hrách na stěnu – 1964, povídkový soubor
Ošetřovna – 1966, novela
Záhadná věž v B. – 1967

Dramata:
Satirické zaostření roste nejvíce v rozhlasových modelových hrách – parafrázích na klasické náměty.

Král – Vávra – 1964, navazuje na Karla Havlíčka Borovského
Svědkové – 1965
Výběrčí – 1966
Děvka z města Théby – 1967, veršovaná divadelní hra podle antické Antigony

Balada pro banditu – 1975, dramatizace Olbrachtova Nikoly Šuhaje
Parta – 1969
Zubařovo pokušení – 1976
Pán plamínků – 1977
Modrý anděl – 1979
Hodina obrany – 1980

Velice tiché Ave – 1981, rozhlasová hra v níž autor zaujal osobní stanovisko k otázkám odpovědnosti a morálky, a to jak v nedávné minulosti, tak v současnosti.

Zvěstování aneb Bedřichu, jsi anděl – 1986, politická fraška reagující na poměry v literární sféře na konci 80. let.

Desítka her – 1995, obsahuje konečnou podobu her Král – Vávra, Svědkové, Výběrčí, Parta, Zubařovo pokušení, Pán plamínků, Hodina obrany, Velice tiché Ave a Zvěstování aneb Bedřichu, jsi anděl. Knihu autor předložil jako habilitační spis na Akademii.

V době zákazu publikoval Uhde některé práce pod cizími jmény.