Miloslav Topinka

básník, esejista

Narození:
4. července 1945
Věk:
78 let
Upravit profil
Miloslav Topinka je český básník a esejista. Po maturitě na SVVŠ vystudoval Miloslav Topinka psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Ještě za studií se zúčastnil Expedice Lambaréné, s níž navštívil čtrnáct afrických zemí, ale...

Životopis

Miloslav Topinka je český básník a esejista.

Po maturitě na SVVŠ vystudoval Miloslav Topinka psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Ještě za studií se zúčastnil Expedice Lambaréné, s níž navštívil čtrnáct afrických zemí, ale také se dostal do ohrožení života.

Po promoci v roce 1968 se Miloslav Topinka stal odborným pracovníkem Pedagogického ústavu J. A. Komenského ČSAV.

Od poloviny šedesátých let publikoval Miloslav Topinka zejména v Sešitech, Orientaci a v Tváři. Od roku 1971 se stal ineditním autorem a poté pracoval v různých zaměstnáních.

Dílo Miloslava Topinky:

Hadí kámen - 1967, literární debut, esej, který byl uveřejněn v generačním časopise Sešity pro mladou literaturu, s nímž byl autorsky i redakčně spjat.

Utopír - 1969,sbírka poezie vzbudila v té době pozornost osobitou poetikou, postavenou na jazykové expresivitě.

Krysí hnízdo - 1971, básnická sbírka byla po vydání zakázána a stažena z prodeje. Údajně proto, že se v ní objevilo jméno kteréhosi tehdejšího představitele (psané však jako slovo obecné s malým písmenem), což byla v každém případě záminka. Autor ve své sbírce uplatňuje názor že svět není víc než hnízdo krys, jejichž pištění a pohyby překrývají lidské vědomí života. Kniha byla vydána roku 1991.

Během normalizace vydal Topinka dva drobné svazečky pro děti:
Martin a hvězda
To neznáte zvířátka


Trhlina - 2000, básnická sbírka, které se dostalo významného ocenění a která představuje v české poezii doklad toho, jak důsledné autorské lpění na vnitřních proměnách vlastní poetiky může vést k jednoznačnému výsledku.

Vedle mne jste všichni jenom básníci - 1994, umělecká biografie J. A. Rimbauda
Vysoká hra - 1993, autor je editorem antologie francouzské surrealistické skupiny

Od devadesátých let publikuje Topinka v Tvaru, Literárních novinách aj. Je autorem řady esejů a statí.