Miroslav Červenka

herec

Narození:
5. listopadu 1932
Úmrtí:
19. listopadu 2005
Miroslav Červenka byl básník a literární vědec. Miroslav Červenka se narodil v učitelské rodině. Dětství strávil ve Vlašimi, od roku 1945 žije trvale v Praze. Po maturitě na gymnáziu vystudoval češtinu a literární vědu na Filozofické fakultě...

Životopis

Miroslav Červenka byl básník a literární vědec.

Miroslav Červenka se narodil v učitelské rodině. Dětství strávil ve Vlašimi, od roku 1945 žije trvale v Praze. Po maturitě na gymnáziu vystudoval češtinu a literární vědu na Filozofické fakultě UK.

Po studiu pracoval Miroslav Červenka v Ústavu pro českou literaturu ČSAV, obhájil vědeckou kandidátskou práci. Dále byl redaktorem akademického časopisu Česká literatura, působil i v Literárních novinách a jako externista na fakultě.V roce 1970 musel ústav opustit, krátce pracoval pro Památník národního písemnictví. Poté působil jako knihovník projekčního ústavu.

Do akademického ústavu se Miroslav Červenka vrátil k vědecké práci v roce 1990. Stal se šéfredaktorem České literatury, začal přednášet na fakultě. Své odborné a vědecké práce uveřejňoval českých i zahraničních časopisech již od 50. let.

Miroslav Červenka zemřel ve věku 73 let po dlouhém boji s rakovinou.

Dílo Miroslava Červenky:

Řada prací a básnických sbírek vycházela v letech 70. a 80. v samizdatu a v cizině.

Poezie:
První verše publikoval Červenka již během studií na gymnáziu a pokračoval i na vysoké škole.

Sbírky poplatné dobové budovatelské euforii:
Po stopách zítřka – 1953
To jsi ty, země – 1956

Lijáky – 1960
Hra na hvězdy – 1962
Čtvrtohory – 1974 samizdat
Dvacet tři patnáct – 1986 Mnichov
Strojopisná trilogie – samizdat, tisk 1992
Za řekou – 1996

Odborné a vědecké práce:
V literární vědě pokračuje Červenka v tradicích českého strukturalismu.

Český volný verš devadesátých let – 1963
Symboly, písně a mýty – 1966
Statistické obrazy a verše – 1971
Styl a význam – 1991
Významová stavba literárního díla – 1992
Z večerní školy versologie – I. 1983, II. 1991, III. 1995.
Roman Jakobson : Poetická funkce – výbor, 1995
Obléhání zevnitř – 1996

Miroslav Červenka překládal ze slovenštiny, ruštiny a dalších jazyků.