Miroslav Hanuš

prozaik

Narození:
15. května 1907
Úmrtí:
26. září 1995
Upravit profil
Miroslav Hanuš byl prozaik, příslušník generace vstupující do literatury za okupace, autor psychologických próz. Miroslav Hanuš se narodil v rodině pekařského dělníka, později úředníka. Po maturitě na gymnáziu studoval na filozofické fakultě...

Životopis

Miroslav Hanuš byl prozaik, příslušník generace vstupující do literatury za okupace, autor psychologických próz.

Miroslav Hanuš se narodil v rodině pekařského dělníka, později úředníka. Po maturitě na gymnáziu studoval na filozofické fakultě dějepis a zeměpis, avšak navštěvoval i přednášky z dějin umění, egyptologie, srovnávací náboženské vědy a filozofie.

Svou učitelskou dráhu nastoupil Miroslav Hanuš na měšťanských školách na Moravě. V roce 1937 odešel učit na gymnázium do Chrudimi, kde setrval až do roku 1968, kdy ukončil svou učitelskou dráhu.

Při pedagogické práci v Chrudimi také vznikalo Hanušovo literární dílo. Při cestách do Maďarska, Norska a Holandska získával poznatky pro svou práci.

Náboženským přesvědčením byl Miroslav Hanuš evangelík.

Dílo Miroslava Hanuše:

Hanušova tvorba je naplněna energií lidských duší v životních zápasech v různých časových a věkových hladinách s autorovou ideou o poslání člověka na zemi. V popředí jeho zájmu byly mravní otázky lidského života.

Próza:
Hanušovy první prózy vyrůstají z pocitů válkou zaskočené generace.

Na trati je mlha - 1940, prvotina

Pavel a Gertruda - 1941, román. Obě díla jsou psychologickými studiemi vztahu mezi mužem a ženou. Hanušův zájem se v nich upíná k ženským typů, vyjímečným svou mravní odpovědností.

Slyším tvou krásu - 1942, soubor povídek

Méněcennost - 1942, román. Jeho hrdina si klade také otázku po mravních principech vzájemného poměru jedince a společnosti.

Bílá cesta mužů - 1943, psychologicko dobrodružný román. V příběhu objevitelských cest do Antarktidy se autor snaží o zachycení reakcí člověka na extrémní podmínky.

Setkání na paktu - 1950, román zasazený rovněž do polárního prostředí a inspirovaný osobností Roalda Amundsena, je především oslavou lidské statečnosti.

Vztahy jednotlivce a společnosti s postavami obyčejných lidí:
Příběh starého mládence - 1944
Příběh o pomoci - 1945
Býti zrnkem soli - 1949

Společenské problémy v Hanušově pojetí mají rovněž mravní povahu:
Petr a Kristina - 1944
Legenda o Tomášovi - 1947
Strach - 1946

Já - spravedlnost - 1946, román, ve kterém se mísí detektivní a fantastické prvky. Fiktivní děj o Hitlerově poválečném životě byl v roce 1968 zfilmován.

Ze světa zkamenělého slunce - 1954, zážitky z práce v dolech

Dvoudílný životopisný román s vnitřní symbolikou o J. A. Komenském:
- Osud národa - 1957
- Poutník v Amsterodamu - 1960

Celoživotní setkávání s mladými lidmi nalezlo ohlas v nevelkých prózách. Jde o příběhy citového zrání mladých lidí:

Jana - 1963
Slunce toho rána - 1966

Čtvrtý rozměr - 1968, novely knihy, v nichž se Hanuš ještě jednou vrátil k otázce lidské statečnosti jako předpokladu osobní svobody.

Expedice Élauné - 1985, román vědecko-fantastického žánru

O bláznivém knížeti - 1945, pohádky
Tři variace na lásku - 1981
Znepokojení hosté - 1982
Útesy pod hladinou - 1987
Dary snů a času - 1992