zavřít
Upravit životopis

Životopis

Murasaki Šikibu byla japonskou spisovatelkou, básnířkou a dvorní dámou na císařském dvoře během období Heian. „Murasaki Šikibu“ nebylo její pravé jméno. Její skutečné jméno zůstává neznámé, i když někteří odborníci se domnívají, že její jméno mohlo být Takako. Ve svém deníku se zmiňuje, že u dvora byla přezdívána „Murasaki“ („fialová“) podle postavy z Příběhu prince Gendžiho. „Šikibu“ se vztahuje k pozici jejího otce v Úřadu pro dvorní etiketu (šhikibu-šó). Zemřela buď v roce 1014, kdy se podle záznamů její otec náhle vrátil do Kjóta ze svého guvernérského sídla, nebo mezi lety 1025 a 1031, kdy by jí bylo mezi padesáti a šedesáti lety, což bylo hodně měřeno standardy období Heian.

Murasaki je známá díky svému románu Příběh prince Gendžiho (Gendži Monogatari) napsaným japonsky mezi lety 1000 a 1008. Příběh prince Gendži je jeden z nejrannějších a nejslavnějších románů v dějinách.

Když byla Murasaki ještě dítě, zemřela jí matka, a tak Murasaki vychovával, navzdory dobovému zvyku, její otec Tametoki, učenec a úředník na císařském dvoře. V Japonsku během období Heian bylo zvykem, že manželé žili odděleně a děti vychovávala matka a její rodina. Rovněž proti zvykům té doby poskytl otec Murasaki „mužské“ vzdělání. Obvykle muži studovali čínštinu (oficiální dvorský jazyk) a v čínštině se i dále vzdělávali, zatímco ženy se učily kanu a poezii. Její otec ji chválil pro její inteligenci a schopnosti, ale zároveň litoval, že se narodila „jako žena“.

U císařského dvora byla Murasaki dvorní dámou císařovny Šoši. Je možné, že ji najmul Fudžiwara Mičinaga, aby sloužila císařovně.

Murasaki je přisuzováno autorství tří literárních děl, z nichž nejdůležitější je Příběh prince Gendžiho (Gendži Monogatari). Deník Murasaki Šikibu a Sbírka Murasaki Šikibu byly zveřejněny posmrtně. Sbírka Murasaki Šikibu obsahuje 128 básní od Murasaki.
Příběh o Murasaki (The Tale of Murasaki) je fiktivní biografie Murasaki Šikibu napsaná americkou antropoložkou Lizou Dalby (jedinou cizinkou ze Západu, která se stala geišou).

Dílo v češtině
Román Gendži Monogatari vyšel v češtině jako dvojdílná kniha pod názvem Příběh prince Gendžiho 1. a Příběh prince Gendžiho 2. v nakladateství Paseka v překladu Karla Fialy.
- Příběh prince Gendžiho 1.
- Příběh prince Gendžiho 2.

Murasaki Šikibu

58 let, spisovatelka, básnířka