Niccolò Machiavelli

básník a dramatik, politik a teoretik

Narození:
3. května 1469
Úmrtí:
22. června 1527
Upravit profil
Niccoló Machiavelli byl italský básník a dramatik, politik a teoretik. Zakladatel moderní historiografie. Niccoló Machiavelli se narodil ve zchudlé rodině. Vystudoval florentskou univerzitu a následně jako tajemník florentské republiky působil...

Životopis

Niccoló Machiavelli byl italský básník a dramatik, politik a teoretik. Zakladatel moderní historiografie.

Niccoló Machiavelli se narodil ve zchudlé rodině. Vystudoval florentskou univerzitu a následně jako tajemník florentské republiky působil v řadě diplomatických misí. V roce 1512 po návratu Medicejských byl zproštěn úřadu, poté odsouzen k ročnímu vyhnanství a dokonce i krátce vězněn. Nakonec žil v ústraní a jeho úsilí o návrat do politického života byl neúspěšný.

Dílo Niccoló Machiavelliho:

Niccoló Machiavelli ve svých dílech vychází z úvahy, že společnost nepodléhá boží vůli, nýbrž přirozeným zákonům. Je přesvědčen, že lid potřebuje v čele silného panovníka, protože se neumí sám spravovat. Zároveň je přesvědčen, že úspěch ospravedlňuje způsob, jakým ho bylo dosaženo a že „účel světí prostředky“. Tyto jeho zásady byly později ve zvulgarizované podobě shrnuty pod pojem „ machiavellismus.

Machiavelli je autorem řady politických spisů.
Vladař – 1513, vydán 1532,. Hlavní dílo, traktát o absolutistické monarchii.

Vlády a státy – 1513 – 21, historicko – politický traktát, který staví na teorii silného státu, nezávislého na církvi.

Florentské letopisy – v nich autor na dějinách Florencie od založení Etrusky do smrti Lorenza de´Medici zobecnil historická fakta a vyvodil z nich ponaučení do budoucnosti.

Machiavelli psal také básně, novely (Befagor) a komedie.

Mandragora – kolem roku 1520. Nejvýznamnější komedie v próze. Příběh o léčbě založené na slepé víře v moc šarlatánů a mastičkářů. Tato komedie patří k žánru „commedia erudita tj. vzdělaná komedie“ a a zároveň k vrcholným dílům italské renesanční dramatiky. Ještě i v dnešní době zůstává součástí divadelního repertoáru.