zavřít
upravit profil

dramatik, spisovatel, kněz

narozen: Banská Štiavnica  † 19. 3. 1589 Uherský Brod

Upravit životopis

Životopis

Pavel Kyrmezer vynikl jako spisovatel dramatů na biblické náměty, jako bojovník za sjednocení moravských protestantů.

Pavel Kyrmezer byl Slovák luteránského náboženství. Usadil se na Moravě ve Strážnici, kde spravoval školu a zároveň byl městským písařem. Od roku 1575 působil v Uherském Brodě jako děkan.

Pavel Kyrmezer usiloval o sjednocení moravských protestantů, ale narazil na odpor bratří Jednoty bratrské. Na ně Kyrmezer neustále hanlivě útočil a osočoval je. Za to byl potrestán Fridrichem ze Žerotína tím, že byl zbaven kněžského úřadu a načas vypovězen z Moravy.
Kyrmezer se uchýlil na Slovensko, ale po značném strádání a nouzi bratry odprosil a ti se ho ujali. Zemřel v Uherském Brodě.

Dílo Pavla Kyrmezera:

Hry Pavla Kymezera jsou dokladem vyspělého měšťanského dramatu té doby.Vynikla jeho dramata na biblické náměty.

Hry jsou situovány do autorovy současnosti. Ten má smysl pro vystižení typických rysů tehdejšího měšťanského života.

Komedia česká o bohatci a Lazarovi – 1566, podle vyprávění z evangelia Lukášova. Autor oživil biblický děj dalšími postavami a zdůraznil morální podstatu konfliktu.

Komedia nová o vdově – 1573, zpracovává starozákonní příběh o proroku Elizeovi. Kyrmezer tu uplatnil svůj osobitý přístup zvláště v charakteristice lakomého kupce a chudé vdovy.

Komedia o Tobiášovi – 1581, napsaná k oslavě sňatku moravského šlechtice Arkleba z Kunovic.Hlavním tematem je synovská láska a zásady řádné výchovy dětí. Obsahuje mravokárný prolog i epilog.

Pavel Kyrmezer

dramatik, spisovatel, kněz