zavřít
Upravit životopis

Životopis

Pavel Skála ze Zhoře byl vynikající historik a právník.

Pavel Skála ze Zhoře se narodil v pražské novokališnické měšťanské rodině. Jeho otec byl úředníkem. Studoval filozofii v Praze, poté práva na univerzitě ve Vitenberku. Po studiích v roce 1604 se usadil v Žatci. Ve stavovském povstání byl členem vlády direktorů. Pak působil v královské kanceláři Fridricha Falckého. Odešel s ním i do vyhnanství a ještě dva roky byl jeho sekretářem.

Dílo Pavla Skály ze Zhoře:

Úroveň prací Pavla Skály ze Zhoře svědčí o jeho velkém vzdělání a rozhledu a jeho hlubokých znalostech evropských politických poměrů od nejstarších dob.Velkou historickou cenu mají díla, ve kterých vylíčil události na počátku 17. století, z nichž byl sám očitým svědkem (např. pražské defenestrace, korunovace Fridricha Falckého, jednání českých sněmů aj.).

Pozoruhodné jsou rovněž Skálovy charakterastiky a portréty některých osobností. Styl jeho díla prozrazuje reformačního humanistu. Jeho jazyk je bohatý a vytříbený, pramení z nejlepších tradic českého jazyka 16. století.

Chronologie církevní – 1628, stručné dílo, které bylo přípravou pro následné monumentální dílo.

Historie církevní – monumentální dějepisné dílo, které vznikalo v exilu od roku 1626 a obsahuje asi 16 000 stran v deseti svazcích. Jde o nejrozsáhlejší dílo české historiografie a nebylo dosud vydáno celé.

Pavel Skála ze Zhoře

56 let, právník, historik