zavřít
Upravit životopis

Životopis

Philip Kindred Dick byl americký spisovatel science fiction. Svým ojedinělým stylem psaní si získal popularitu. Jeho dílo bylo však ovlivněno braním drog a později i psychickými poruchami.

Po střední škole strávil Philip Kindred Dick rok na univerzitě v Berkeley v Kalifornii a potom prodával gramofonové desky, připravoval pro jednu rozhlasovou stanici programy s vážnou hudbou. Byl pětkrát ženat a měl tři děti. Až do své smrti žil poblíž San Francisca.

Philip Kindred Dick se na spisovatelskou dráhu vydal v roce 1951. Svoji první povídku publikoval v roce 1952 v magazínu Planet stories. Během let 1952 - 56 napsal 75 povídek a zařadit se mezi slibné mladé autory. V letech 1962 - 72 vydal 20 románů. Začátkem 70. let 20. století je Dick považován za nejvýznamějšího filozofa současné americké sci-fi scény a kritika ho bere zvolna na vědomí.

Tíživá finanční situace donutila Dicka hodně psát a to pod vlivem povzbuzujících prostředků. Velmi ho tížily i manželské problémy. Na veřejnosti se kriticky stavěl k americké vládě a Nixonův aparát veřejně označil za bandu zločinců. Dostal se do pozornosti undergroundové kultury. Po otištění svého článku v hudebním časopisu Rolling Stone se stal slavným v kruzích antiamerické mládeže. Díky svému postoji byl vystaven policejnímu teroru ze strany severokalifornských úřadů, proto na čas opustil Spojené státy a odjel do Kanady. Teprve v roce 1972 se vrátil do Loas Angeles na jihu Kalifornie.

Po desítkách let nastal v Dickově životě zlom. Rozhodl se rozejít se vším, co předtím prožil. Tvrdil, že se stal svědkem božího zjevení. Několikrát se o tom zmínil v různých esejích a rozhovorech.

Philip Kindred Dick zemřel na následky srdečního infarktu a nedožil se tak fenomenálního úspěchu filmu Blade Runner ani souborného vydání svého díla.

Dílo Philipa Kindreda Dicka:

Philip Kindred Dick byl v americké sci-fi výjimečným zjevem. Za necelých 30 let napsal celkem 34 romány a více jak 100 povídek, z nichž velká část byla shrnuta do šesti sbírek. Dickova tvorba je často námětem filmařů, většinou se jedná o volné adaptace povídek.

Second Variery - 1953, Druhý druh, nejznámější povídka z počátků tvorby, odehrává se na zpustošené Zemi, kde místo lidí válčí automaty. Protože jsou stroje ponechány bez dozoru, vyvíjejí se a pracují na definitivním vyhlazení svých stvořitelů.

Colony - 1953, Kolonie, povídka vypráví o náhlém smrtelném ohrožení pozemských kolonistů na jedné rajské planetě

Foster, you´re death - 1954, Fostere, jste mrtev, povídka se dočkala největšího nákladu v časopise Ogoněk v Sovětském svazu

Solar Lottery - 1955, Sluneční loterie - prvotina, v románu se objevuje spasitelská postava i android

Eye in the Sky - 1956, Oko na nebesích
The World Jones Made - 1956, Svět, jak jej stvořil Jones
The Man Who Japed - 1956, Muž, který žertoval
The Cosmic Puppets - 1957, Kosmické loutky
The Time Out Of Joint - 1959, Čas vymknut z kloubů

Dr. Futurity - 1960
Vulcan´s Hammer - 1960, Vulkánovo kladivo

Man In The High Castle - 1962, Muž z Vysokého zámku, román získal cenu Huga v roce 1963, alternativní historie

The Game Players of Titan - 1963, Hráči z Titanu, svět iluzí je silnější nez pravá realita
The Penultimate Truth - 1964, Předposlední pravda
Clans Of The Alphane Moon - 1964, Klany Alfánského měsíce

The Three Stigmata Of Palmer Eldrich - 1964, Tři stigmata Palmera Eldritche, autor zde poděkud svérázně řeší manželské problémy - jestliže manželka není svolná s rozvodem, smí ji manžel podle zákona beztrestně zabít

Martian Time-Slip - 1964, Marsovský skluz v čase
The Penultimate Truth - 1964, Předposlední pravda

The simulacra - 1964, Simulakra
Dr. Bloodmoney - 1965
The Unteleported Man - 1966, Neteleportovaný muž
The Crack In Space - 1966, Trhlina ve vesmíru

Counter Clock World - 1967
Now Wait For Last Year - 1967, Počkej si na loňský rok
The Zap Gun - 1967, Bouchačka
The Ganymed Tekeover - 1967, Převrat na Ganymedu

We Can Build You - časopisecky 1969-70, knižně 1972, Můžeme tě stvořit

Do Androids Dream of Electric Sheep - 1968, Sní androidi o elektrických ovečkách?, zfilmováno jako Blade Runner

Galactic Pot Healer - 1969

UBIK - 1969, Joe Chip odlétá se svými kolegy na Měsíc, aby zde splnil zvláštní úkol. Je však spáchán atentát na šéfa organizace Glena Runcitera, který misi sleduje. Glen je těžce raněn a pro lékařské účely zmrazen. Ostatním se podařilo uniknout. Chip odhalí děsivou skutečnost. Strhává ze sebe jednu masku za druhou a tím autor románu odhaluje podstatu našeho světa

A Maze Of Death - 1970, Bludiště smrti
Our Friends From Frolix 8 - 1970, Naši přátelé z Frolixu 8
We Can Build You - 1972, Můžeme Vás vyrobit

Flow My Tears, The Policeman Said - 1974, Kaňte mé slzy, pravil policista, děj románu se odehrává v roce 1988, kdy jsou Spojené státy totalitní zemí, kde vládne policejní teror a disidenti i přisluhovači se stávají obětmi nedemokratického zřízení. Román získal cenu John W. Cambell Memorial, která je udělována každoročně literárně nejnáročnějšímu a nejoriginálnějšímu románu.

A Scanner Darkly - 1977, Temný obraz, chmurné vyúčtování s halucinogeny, román o životě narkomanů a drogových dealerů, bylo zfilmováno

Deus Irae - 1976, román napsán společně s Rogerem Zelaznym
The Golden Man - 1980, Zlatý muž, průřezová sbírka

Valis - trilogie, jde o extrapolace do teologie, v ději se nenacházejí prvky sci-fi. Základem trilogie je popis symbolického obrazu Boha a Satana. První verze trilogie vznikla někdy v polovině 70. let 20. století. Byla nalezena v pozůstalosti a v roce 195 otištěna pod názvem Radio Free Albermuth. Trilogie se stala bestsellerem, o který projevili zájem nejlepší nakladatelé světa.
- Valis - 1980
- The Divine Invasion - 1981, Božská invaze
- The Transmigration of Timothy Archer - 1982, Převtělení Timothy Archera

Minority Report a jiné povídky - výběr z filmových povídek
Beyond Lies The Wub - posmrtně 2002, To je Wub, kapitáne

Philip Kindred Dick

53 let, spisovatel sci-fi