Pierre Abélard

básník, teolog, filozof

Úmrtí:
21. dubna 1142
Upravit profil
Pierre Abélard, latinsky Petrus Abaelardus, byl francouzský raně scholastický básník, teolog a filozof píšící latinsky. Pierre Abélard pocházel z rytířské rodiny. Nestal se vojákem jako jeho bratři, ale dal se na studia. Po studiích vystřídal...

Životopis

Pierre Abélard, latinsky Petrus Abaelardus, byl francouzský raně scholastický básník, teolog a filozof píšící latinsky.

Pierre Abélard pocházel z rytířské rodiny. Nestal se vojákem jako jeho bratři, ale dal se na studia. Po studiích vystřídal jako člen benediktinského řádu několik klášterů. Vedl školu u sv. Jenovéfy v Paříži, kde měl řadu žáků i nepřátel.

Pierre Abélard byl nebojácným filozofem a teologem. Ve věcech víry odmítal nekritické přijímání autorit, kladl důraz na rozumové poznání.

Ke konci života byl Perre Abélard na koncilu v Remeši označen za kacíře.

Dílo Pierre Abélarda:

Pierre Abélard je označován za rytíře dialektiky a dovršitele scholastické metody. Napsal řadu teologických spisů.

Byl představitelem západního nominalismu. Všechna jeho díla byla katolickou církví odsouzena. Vystupoval proti tezi, že filosofie má být pokornou vůči teologii. Zdůrazňoval přednost vědění před slepou vírou.

Korespondence - nejdelší list Historia calamitatum. V literatuře je dodnes poutavá historie tragické lásky Abélarda a Héloise, s níž se básník tajně oženil a měl syna Astrolaba. Jejich vzájemná korespondence je dokladem velké lásky i velkého utrpení.

Ad Astrolabium filium - básně věnované synovi Astrolabovi

Hymnarius Paeaclitensis - sbírka hymnů složená pro klášter sv. Ducha, kde byla Héloise později abatyší.

Dialog mezi filosofem, židem a křesťanem - představuje racionalismus a vyzvihuje význam lidského rozumu

Historie mých pohrom
Výklad listu Římanům

Sic et non - Ano či ne, spis, traktát scholastiky. Jde o věrouční články pro a proti z pramenů Bible a Otců, které byly kriticky zhodnoceny - a to je scholastika; v každém je ano i ne; ukazuje, jak rozporné jsou mínění biblických textů.