zavřít
upravit profil

kronikář, farář

narozen: rok a místo narození není známo  † 1380 Chudenice

Upravit životopis

Životopis

Přibík Pulkava z Radenína byl správcem školy u sv. Jiljí v Praze, v letech 1373 – 78 farářem v Chudenicích, kde také zemřel.

Dílo Přibíka Pulkavy z Radenína:


Česká kronika – vznikla kolem roku 1374. Byla napsaná v latině za autorské spoluúčasti Karla IV. Začíná událostmi kolem stavby babylónské věže (podle starozákonního podání), věnuje pozornost púvodu a rozlišení některých národů, zvláště Slovanů. Potom se zabývá vlastními českými dějinami, které dovádí až do roku 1330. V tomto roce zemřela Karlova matka, Eliška Přemyslovna. Kronika obsahuje i zprávy ze starších kronik (Kosmovy a Dalimilovy) a obsah legend a listin z korunního archivu. Zajímavé jsou zprávy o Velkomoravské říši podle do dnešní doby nedochovaných pramenů. V pojetí dějin českého státu se určitě obrážejí názory císaře Karla IV. Ještě v době jeho vlády vznikla i česká verze kroniky. O její oblibě svědčí značný počet dochovaných latinských a českých rukopisů.

Přibík Pulkava z Radenína

kronikář, farář