zavřít
Upravit životopis

Životopis

Robert Sak, spisovatel a historik, působí jako docent novějších dějin na Historickém ústavu
Jihočeské univerzity
v Českých Budějovicích. Přednáší kulturní a politické dějiny 19. a 20. století.

Dílo Roberta Saka:


Salon dvou století - Anna Lauermannová-Mikschová a její hosté, kniha podává obraz jedinečného českého literárního salonu, který po několik desetiletí vedla Anna Lauermannová-Mikschová - žila v letech 1852-1932 a kterým za tu dobu prošlo přinejmenším sto dvacet osobností kulturního života, mj. Rieger, Vrchlický, Sládek, Zeyer, Karásek ze Lvovic, Otakar Theer, Hanuš Jelínek, Otokar Fischer, Miroslav Rutte, Arne Novák, Rudolf Medek, Karel Čapek aj. Autor poodhaluje jednu napůl zapomenutou, nesmírně však bohatou a zajímavou kapitolu z historie českého literárního i společenského života.
Robert Sak zde osvědčil svou schopnost plasticky a barvitě ztvárnit látku, citlivost a vnímavost pro ženské postavy. Centrem dění je oprávněně paní Anna, mimořádná žena pohnutých osudů, která byla sama literárně činná pod pseudonymem Felix Téver.
Publikace je zpracována na podkladě archivního výzkumu, zejména pak z jejích deníků a korespondence, studia jejích vzpomínek "Lidé minulých dob" i jejího literárního díla, vzpomínek hostů salonu a vydané korespondence - Rieger, Vrchlický, Zeyer, Čapek.

Dáma z rajského ostrova

Rieger - Konzervativec nebo liberál? - 1993, čtivě napsaný životopis o jedné z nejvýraznějších osobností českého politického života 19. století, která ovlivňovala a spoluvytvářela podobu moderní české společnosti nejen v oblasti hospodářské, ale i kulturní a vědecké. František Ladislav Rieger žil v letech 1818 - 1903. Už za svého života byl terčem tvrdé kritiky svých politických odpůrců.

Anabáze - 1995
Sidonie Nádherná a její svět - 2000, spolu se Zdeňkem Bezecným

Robert Sak

spisovatel, historik