zavřít
Upravit životopis

Životopis

Šimon Lomnický z Budče - Ptochaeus, byl skladatel českých a latinských světských a duchovních písní, veršované epiky, dramat i prózy.

Šimon Lomnický se narodil v katolické poddanské rodině v Lomnici nad Lužnicí. Za podpory Viléma z Rožmberka mu bylo umožněno studovat na školách v Krumlově a v Třeboni.

Jezuitské gymnázium vystudoval v Jindřichově Hradci. Zpočátku působil jako učitel v Kardačově Řečici, později jako písař a správce pivovaru v rožmberských službách. Už tehdy veršoval své vrchnosti na objednávku k různým příležitostem.

Šimon Lomnický byl také majitelem zájezdního hostince ve Ševětíně, který zdědil kolem roku 1585. Roku 1594 byl povýšen do šlechtického stavu, kdy se stal šlechticem s erbem a titulem "z Budče". Proslul svou učeností a veršováním a všichni mu říkali "latinský šenkýř".

V roce 1619 Šimon Lomnický přišel o svůj majetek. Nejdříve vyhořel jeho dům a následně do vesnice, kde byl rychtářem, vtrhla císařská vojska a vesnici zničila.

Šimon Lomnický odešel se svojí druhou ženou do Prahy, kde přestoupil k evangelické církvi. Ve stavovském povstání byl nerozhodný, ke které straně se přidat. Po bitvě na Bílé hoře se vrátil zpět ke katolické církvi. Díky tomuto svému postoji upadl v nemilost veřejnosti a zemřel v zapomnění v roce 1623.

Dílo Šimona Lomnického
-
Literární činnost Lomnického je mnohostranná a bohatá. Tvořil snadno a rychle, i když jeho práce mívaly kolísající úroveň. Skládal světské i duchovní písně i s nápěvem a to česky i latinsky. Psal epiku, skladby prozaické a dramatické.

Díla patřící mezi mravoučná:
Kupidova střela - 1590, citáty a drobné povídky zaměřené proti smilstvu
Tobolka zlatá - 1615, proti hříchu lakomství
Knížka o sedmi hrozných ďábelských řetězích – návod, jak se ubránit Antikristovi
Postní zvyk – rady, jak dodržovat postní předpisy, upozorňuje na tresty pro ty, kdo je nedodržují.
Traktát o tanci – upozorňuje, že tanec patří mezi smrtelné hříchy.
Utrhačů jazyk
Vejklad prostý na nejsvětější modlitbu Otčenáš
Pejcha života – kritizuje pýchu
Dětinský řápek

Filozofický život - 1595, volný překlad veršem Burleyova díla Životy starých mudrců
Krátké naučení mladému hospodáři - 1586, překlad

Katolické duchovní písně - soubory:
Písně nové na evangelia svatá nedělní - 1580
Kancionál neb Písně nové historické na dni sváteční přes celý rok - 1595

Josefův rok - 1591, epické básně, parafráze biblického příběhu o Josefu Egyptském

Dramatické skladby:
Šimon Lomnický své práce přizpůsoboval dobovému vkusu, ale s náměty běžnými ve středověku. Ponechal kompozici středověkých her, ale místo osmislabičného verše použil verš jedenáctislabičný, který byl v té době moderní.

Triumf neb Komedie o vzkříšení Páně - 1582
Marie o navštívení hrobu Krista Pána - 1582

Díla k různým aktuálním příležitostem:
Pohřební písen o smrti Petra Voka z Rožmberka

Šimon Lomnický

spisovatel