Thomas Hardy

básník, prozaik

Hodnocení na Kinobox.cz: 71%
Narození:
2. června 1840
Úmrtí:
11. ledna 1928
Thomas Hardy byl anglický spisovatel, prozaik a básník. Thomas Hardy se narodil na jihozápadoanglickém venkově v hrabství Dorset jako syn stavitele. Svůj rodný kraj opustil jen po dobu studia v Londýně, kde studoval architekturu. Přestože jeho...

Životopis

Thomas Hardy byl anglický spisovatel, prozaik a básník.

Thomas Hardy se narodil na jihozápadoanglickém venkově v hrabství Dorset jako syn stavitele. Svůj rodný kraj opustil jen po dobu studia v Londýně, kde studoval architekturu. Přestože jeho stavitelská praxe byla úspěšná, rozhodl se věnovat literární tvorbě.

Povzbuzen úspěchem prvního románu Krajní prostředky - 1871, začal se Thomas Hardy zabývat literaturou profesionálně. Postavil si v Dorchesteru dům, nazvaný Max Gate, a zde žil až do konce svého života.

Dílo Thomase Hardyho:

Thomas Hardy je posledním velkým představitelem kritického realismu 19. století. V jeho díle se odrážejí změny, ke kterým došlo v anglické společnosti v průběhu viktoriánské doby.

Romány:
Románová Hardyho tvorba je úzce spjata s rodným krajem, který nazývá historickým jménem Wessex. Drsné přírodní podmínky Dorsetu, zastaralé zemědělské podmínky a jen pozvolna rozvíjející se průmysl mu umožnily vykreslit charaktery vázané na prostředí.

Krajní prostředky - 1871, románový debut

Pod listnatým stromem - 1872, zachycuje ještě starý patriarchální pořádek na anglickém venkově v idylické podobě.

Daleko od hlučícího davu -1874, zpodobňuje venkovský svět již ve spleti vášní,lásek a konfliktů. Příběh o citovém zrání statkářky Bethsheby Everdenové byl v šedesátých letech 20. století zfilmován.

Rodákův návrat - 1878, téměř antická tragédie se odehrává na pochmurném egdonském vřesovišti.

Starosta casterbridgeský - 1886, příběh člověka, kterého zahubí neschopnost přiznat si pravdu někdejšího morálního poklesku a rezignace před domněle silnějšími protivníky.

Lesáci - 1887, autor zde klade ještě větší důraz na ovlivňování života ze strany společenských předsudků.

Za vrcholná díla Thomase Hardyho jsou považovány romány Tess z d´Urbervillů a Neblahý Juda. Oba hrdinové,Tess Durbeyfieldová a Juda Favley, se stanou oběťmi společenských předsudků. Obě postavy jsou pojaty jako pasivní oběti a přes svou nevinnost předurčeny k záhubě. Autor stojí na straně svých hrdinů.

Tess z d´Urbervillů - 1891, román obhajuje čistou ženu, přestože jí společnost odsuzuje pro její minulost - nemanželské dítě a pro zabití jejího svůdce.

Neblahý Juda - 1895, Juda, jemuž se nepodaří studovat na univerzitě, žije po ztroskotání manželství ve volném svazku se Sue, která byla také rozvedená. Za svou "nemorálnost" jsou potrestáni v očích veřejnosti tím, že syn z prvního manželství, přezdívaný Staroušek, oběsí obě jejich dvě děti a potom sám sebe. Další dítě se narodí mrtvé. Závěr románu, spočívající v obnově původních partnerských svazků, je výsměchem tzv. viktoriánským šťastným koncům a jejich pokrytecké morálce. Kritika román odsoudila jako nemravný, ale na druhé straně přispěla k tomu, že v Oxfordu byla založena kolej pro nemajetné studenty.

Poezie:
Po záporné kritice rezignoval Hardy na psaní románů a věnoval se již jenom poezii, kterou psal po celý život. Psal poezii milostnou i reflexivní s chmurnými vizemi lidského údělu, nad nímž dominuje vesmírná vůle.

Wessexské básně - 1898, nejznámější z řady jeho sbírek
Vladaři - 1904 - 1908, třídilné veršované drama z období napoleonských válek.

Thomas Hardy vydal též čtyři sbírky povídek.