Thornton Wilder

dramatik, romanopisec

Narození:
17. dubna 1897
Úmrtí:
7. prosince 1975
Thornton Wilder byl americký spisovatel, romanopisec a dramatik. Thornton Wilder se narodil v Madisonu, dětství prožil v Číně, kde byl jeho otec konzulem. Studoval na Yaleově univerzitě, poté archeologii na Americké akademii v Římě. Po...

Životopis

Thornton Wilder byl americký spisovatel, romanopisec a dramatik.

Thornton Wilder se narodil v Madisonu, dětství prožil v Číně, kde byl jeho otec konzulem. Studoval na Yaleově univerzitě, poté archeologii na Americké akademii v Římě.

Po studiích působil Thornton Wilder jako učitel jazyků na středních školách a na některých amerických univerzitách. Za 2. světové války sloužil jako informační důstojník letectva v Africe a v Itálii.

Po válce se Thornton Wilder věnoval převážně literární tvorbě. Studoval evropské a orientální jazyky. Jeho dílo bylo oceněno třemi Pulitzerovými cenami, dostalo se mu i mezinárodního uznání.

Dílo Thorntona Wildera:

Thornton Wilder je znám především svými romány a dramaty.

Romány:
Kabala - 1926, románová prvotina zobrazující krize v životě jednotlivých členů uzavřeného kosmopolitivního kroužku (kabaly) vysoké aristokracie a duchovenstva v Římě dvacátých let.

Most svatého Ludvíka krále - 1927, rámcová novela jíž autor dosáhl i mezinárodního úspěchu. Děj se odehrává v Peru začátkem 18. století. Při zřícení proutěného mostu zahyne pět lidí, jejichž životní příběhy jsou podávány samostatně.

Žena z Andru - 1930, román inspirovaný starořeckou komedií, vyvolal ostrou kritiku pro nedostatek amerického ducha při volbě námětu

Nebe je cíl mé cesty - 1935, fraškovitý příběh obchodního cestujícího George Brushe, který se považuje za vyvoleného přivádět lidi k mravnosti, dobrotě a křesťanské víře. Je jakousi americkou karikaturou Dona Quijota. Přesto se v závěru projeví jeho lidská důstojnost.

Březnové Idy - 1948, román přináší vedle smyšlené zápletky originální portrét Julia Caesara a konfrontaci různých filozofických názorů.

Osmý den - 1968, rozsáhlá rodinná sága má téměř detektivní zápletku. Nevinně za vraždu odsouzený důlní inženýr uprchne a žije životem štvance.

Devět měst - 1973, několik příběhů spjatých s osobou vypravěče a místem děje. Hrdina Teofil North je docela obyčejný člověk, jeho příběhy jsou ale neobyčejné, umí využívat své představivosti a najít řešení. Hrdina má řadu shodných životopisných prvků s autorem, v jeho ambicích se odráží Wilderův tvůrčí nepokoj, fantazie a odhodlání začínat stále znova.

Dramata:
Jako dramatik se Wilder představil již během svých univerzitních studií.

Ať zazní trubka - 1919 - 20, první hra, která vyšla ve studentském časopise

Naše městečko - 1938, po dvou jednoaktovkách byla tato hra autorovým dramatickým triumfem. Hra se pohybuje na pomezí realismu a expresionismu. Na scéně se objevují stíny zemřelých předků a sousedů, mrtví se dělí o slovo s živými.

Jen o chlup - 1942, antiiluzivní hra, založená na principu divadla na divadle. Ztvárňuje historii lidstva v mezních situacích dějin lidské civilizace, kdy člověk "jen o chlup" unikl zkáze. Např. před příchodem doby ledové, před potopou světa, po skončení moderní světové války.

Dohazovačka - 1955, fraška, která se dočkala světového úspěchu. Podle ní v roce 1964 vznikl muzikál Hello, Dolly.

Alkestiada - 1955, báje o královně Alkestis zpracoval Thornton Wilder ve formě řecké tetralogie