Titus Maccius Plautus , představitel latinské římské literatury se narodil přibližně 250 -184 př.n.l. Rozvinul podle vzorů řecké komedie římskou dramatickou tvorbu. Jeho hry byly velmi oblíbené u římského obecenstva. Plautus píše příběhy...

Životopis

Titus Maccius Plautus , představitel latinské římské literatury se narodil přibližně 250 -184 př.n.l. Rozvinul podle vzorů řecké komedie římskou dramatickou tvorbu. Jeho hry byly velmi oblíbené u římského obecenstva.

Plautus píše příběhy komedií z denního života. Píše o zamilovaných mladých mužích, o dívkách, které upadly do otroctví, nevěstkách, zklamaných otcích i lakomcích nebo prohnaných otrocích.

Komedie byly psány hovorovým jazykem a inspirovaly mimo jiné i Moliéra k napsání komedie Lakomec.

Dílo Tituse Macciuse Plautuse
- Vychloubačný voják – nejproslulejší hra, Komedie o hrnci