Tomáš Akvinský

spisovatel, teolog, světec

Úmrtí:
7. března 1274
Upravit profil
Sv. Tomáš Akvinský je jedním z nejproslulejších představitelů středověké teologie a scholastiky. Pocházel ze starobylého italského šlechtického rodu.Studoval v Neapoli,Kolíně nad Rýnem a v Paříži , kde později vyučoval teologii.Stal se členem...

Životopis

Sv. Tomáš Akvinský je jedním z nejproslulejších představitelů středověké teologie a scholastiky.

Pocházel ze starobylého italského šlechtického rodu.Studoval v Neapoli,Kolíně nad Rýnem a v Paříži , kde později vyučoval teologii.Stal se členem dominikánského řádu , kde se dostal do kontaktu s dalším významným teologem této doby - Albertem Velikým.

Ve svých filozofiích vycházel převážně z myšlenek Aristotela , avšak pozměnil je do křesťanské podoby.Základní myšlenkou jeho učení je , že každá věc je jednotkou látky a formy a jedině v této jednotě je skutečnost.Klade boha nad svět a stvořené , prokazuje nesmrtelnost lidské duše.

Tomášovo učení bylo nejprve odsouzeno , po jeho smrti se však stalo oficiálním církevním dogmatem.V politické oblasti obhajoval jako formu státu monarchii.

Dílo Tomáše Akvinského
- Suma teologická (spolupracoval na ní s Albertem Velikým)
- Suma proti pohanům
- Otázky diskutované
- Proti řeckým bludům