zavřít
Upravit životopis

Životopis

Václav Šolc byl český básník.

Václav Šolc se narodil jako syn rolníka. Vystudoval gymnázium v Jičíně, poté filozofii, ale tu z finančních důvodů nedokončil. Své verše tiskl v Lumíru, Květech, Obrazech života Světozoru aj.

Václav Šolc se vrátil k ovdovělé matce, nějaký čas jezdil s kočovnými herci po Čechách. Za podpory hraběnky Kounicové vydal roku 1868 jedinou svou sbírku básní Prvosenky.
Pokusil se dokončit studium filozofie, ale podlomené zdraví ho přinutilo vrátit se do Sobotky, kde zemřel.

Dílo Václava Šolce:


Prvosenky – 1868, jediná vydaná sbírka, v rozšířené podobě 1871. Nového vydání se dočkala až ve 20. století. Básnická sbírka obsahuje námětově velmi různorodé básně, využívající různých strofických forem. Námětově měly jeho verše široký rejstřík od citové poezie až k epickým vlasteneckým zpěvům. Zcela průkopnické byly jeho básně z balkánského prostředí.

Václav Šolc rád aktualizoval historické náměty např. básnické skladby
Dalibor
Boží bojovníci


Projevil sociální cítění pro osudy lidí z okraje společnosti, zvláště maloměstské chudiny:
Písničkář
Harfenice
Dítě z ulice
V nádraží

Chvála lidské práce
Píseň o ruce mozolné


Z perlové šňůrky – čtyři cykly osobní lyriky, především milostné

Václav Šolc

32 let, básník