zavřít
Upravit životopis

Životopis

Václav Thám, celým jménem Jan Šimon Václav Thám, byl dramatik, básník, překladatel, herec.

Václav Thámstudoval gymnázium a po studiu filozofie získal v necelých sedmnácti letech doktorát filozofie. Od roku 1783 až do roku 1789 pracoval jako úředník policie, poté redaktor. Nejvíce se věnoval žurnalistice a divadlu.

Václav Thám inicioval založení vlasteneckého divadla, tzv. Boudy, kde působil jako režisér, dramaturg i herec. Po stržení Boudy byl nějaký čas režisérem v Divadle u Hybernů. Pak s různými kočovnými společnostmi jezdil po městech říše. Zemřel pravděpodobně někde v Haliči, údajně na vyčerpání. Nezachoval se žádný Thámův portrét a zbytky jeho knihovny byly nalezeny až ve Wroclawi.


Bratr Václava Tháma Karel Ignác byl filolog a překladatel.

Dílo Václava Tháma:

Václav Thám byl velmi aktivním autorem. Odhaduje se, že napsal nebo přeložil 150 - 200 divadelních her i když se z jeho tvorby zachovalo velmi málo. Četné překlady byly i dokladem síly českého jazyka, jako jazyka básnického. Spolupracovníky měl Thám např. při tvorbě repertoáru pro vlastenecké divadlo. Autoři psali hry z české historie, frašky, veselohry, Rytířské hry a rovněž překládali.

Václav Thám se pokoušel o básnickou tvorbu v duchu starořecké anakreontské poezie, která opěvovala hlavně lásku, přátelství, víno, ženy a život v přírodě. Spolu s literární skupinou, která se soustředila kolem Tháma , vydal dvousvazkový almanach - Básně v řeči vázané (1785 ). V něm byla uvedena starší básnická tvorba z období humanismu a baroka, tvorba autorů současných ( např. V. Stach, J. B. Dlabač, V. M. Kramerius), i překlady německé anakreontské a francouzské rokokové poezie.

Břetislav a Jitka aneb Únos z kláštera - vůbec první novočeské dramatické dílo, které se však, jako většina Thámových her, nedochovalo.

Vlasta a Šárka aneb Dívčí boj u Prahy
Švédská vojna v Čechách aneb Udatnost pražských studentů
Zpěvy z nejvýbornějších 12 zpěvoher

Fridrich Rakouský
- překlad historické hry od Augusta Wilhelma Ifflanda

Václav Thám

50 let, herec, dramatik, překladatel, básník