zavřít
Upravit životopis

Životopis

Vavřinec z Březové (* asi 1370, Březová u Kutné Hory; + asi 1437, Praha) byl český spisovatel doby husitské. Psal česky a latinsky. Byl historik husitského hnutí. Jeho spisy se dají považovat za víceméně věrohodné. Bývá mu neprávem připisováno autorství Budyšínského rukopisu.

Z jeho spisů vyplývá, že pracoval pro krále Václava IV. (pravděpodobně až do jeho smrti v roce 1419). Patřil k velkým odpůrcům Zikmunda Korybutoviče, a proto byl roku 1427 nucen opustit Prahu. Kolem tohoto roku přeložil novoměstská privilegia, jež byla roku 1434 zničena. Při žádosti o obnovu u císaře (1436) byla obnovena i díky svědectví Vavřince.

Dílo Vavřince z Březové

- Píseň o vítězství u Domažlic (Báseň vznešené Koruny české) – pojednání o bitvě u Domažlic
- Husitská kronika
- Budyšínský rukopis (pravděpodobně z r. 1420) obsahuje tři veršované skladby "Žaloba koruny české", " Pokrok koruny české" zaměřující se proti císaři Zikmundovi, " Hádání Prahy z Kutnou Horou" Prahu symbolizuje krásná žena zastávající husitský program a naopak Kutnou Horu zastupuje stará žena hájící církev. Celý spor vyhraje Praha.

Mimo vlastního psaní překládal, jeho překlady jsou považovány za kvalitní, překládal především v době, kdy pracoval u dvora.