Vratislav Blažek

scénárista, dramatik

Narození:
31. srpna 1925
Úmrtí:
28. dubna 1973
Vratislav Blažek byl dramatik, autor satirických komedií, estrádních a kabaretních pořadů, filmový scenárista. Vratislav Blažek byl vyloučen z reálného gymnázia, asi rok se učil drogistou. V letech 1942 – 44 navštěvoval Střední grafickou školu...

Životopis

Vratislav Blažek byl dramatik, autor satirických komedií, estrádních a kabaretních pořadů, filmový scenárista.

Vratislav Blažek byl vyloučen z reálného gymnázia, asi rok se učil drogistou. V letech 1942 – 44 navštěvoval Střední grafickou školu v Praze. V roce 1945 se přihlásil na AVU, záhy však odešel studovat malířství na VŠUP u E. Filly. Souběžně autorsky spolupracoval s pražským Divadlem satiry. Studium předčasně ukončil a věnoval se pouze literární práci.

Až do odchodu do emigrace v roce 1968 pracoval Vratislav Blažek jako dramaturg a scenárista Čs. státního filmu. Po emigraci žil v Mnichově.

Z díla Vratislava Blažka:

Již první dramatické pokusy v Divadle satiry ukazují sklon Vratislava Blažka k parodii, kritice společenských nešvarů a k satirické nadsázce.

Ferda – sirky – zeměkoule – 1947, Blažek se autorsky podílel na tomto dramaticko – poetickém pásmu, glosujícím aktuální společenské a politické poměry.

Sklon k parodii, recesi a politické satiře se projevil i v jeho samostatných hrách:

Král nerad hovězí – 1947, revuální komedie, která konfrontovala české pivní politikaření a utopické představy o zachování věčného míru na zemi s realitou současného světa.

Kde je Kuťák? – 1948, veselohra využívající biblického motivu potopy světa, útočila na projevy poúnorové byrokracie, politický frázismus a jiné nešvary té doby. Hra byla zakázaná a stala se jednou z příčin zrušení Divadla satiry.

K dramatu se Blažek vrátil po deseti letech:

Třetí přání – 1958, dramaticky sevřenější pohádková alegorie, ve které vítězí zlo nad dobrem. Pohádkový dědeček nepřinese mladým lidem štěstí, ti chtějí stále víc a víc bez ohledu na kohokoliv.

Příliš štědrý večer – 1960, autor zde komediální formou řeší rozpor mezi představou a skutečnou realitou.

Filmové scénáře:
Hudba z Marsu
Starci na chmelu
– první český filmový muzikál, knižně 1969
Dáma na kolejích
Světáci