Vratislav Effenberger

spisovatel

Narození:
22. dubna 1923
Úmrtí:
10. srpna 1986
Upravit profil
Vratislav Effenberger (22. dubna 1923 – 10. srpna 1986), byl český literární teoretik. Studoval střední průmyslovou školu, kde roku 1944 maturoval, poté studoval chemii a dějiny umění a estetiku na filosofické fakultě (promoval 1948). Od r....

Životopis

Vratislav Effenberger (22. dubna 1923 – 10. srpna 1986), byl český literární teoretik.

Studoval střední průmyslovou školu, kde roku 1944 maturoval, poté studoval chemii a dějiny umění a estetiku na filosofické fakultě (promoval 1948). Od r. 1946 pracoval v československém filmovém ústavu, odkud byl v r. 1954 propuštěn, poté až do r. 1966 pracoval jako dělník na podzemním splynování uhlí. Od roku 1966 pracoval FÚ ČSAV, roku 1970 byl z politických důvodů propuštěn a opět pracoval jako dělník. Roku 1975 získal místo nočního hlídače a od r. 1977 byl v invalidním důchodu.

Vratislav Effenberger byl vůdčí osobností surrealistické skupiny a to nejen po teoretické stránce, ale i po stránce organizační. V roce 1969 redigoval ineditní surrealistický časopis Analogon. Kolem roku 1968 publikoval v celé řadě novin a časopisů zabývajících se literaturou, divadlem a výtvarným uměním.

Dílo Vratislava Effenbergera:
Velká část jeho tvorby vyšla pouze samizdatem, nebo je ještě nezpracovaná ve formě rukopisů.

Vydaná díla:
Henri Rousseau, 1963 Praha, monografie
Realita a poezie, 1969 Praha
Výtvarné projevy surrealismu, 1969
Vývoj divadelních slohů, 1972 samizdat – tištěno
Surovost života a cynismus fantasie, (1984 Toronto 1984), Praha 1991, filmové scénáře
Lov na černého žraloka, 1987 Mnichov básně

Rukopisy
V závorce předpokládaný rok vzniku.
Surrealistická poezie (1969)
Modely a metody (1969)
Poklad vidění. Studie z vývojových dějin moderního výtvarného umění (1970)
Karel Teige (1970)
Karel Havlíček (1971)
Obraz a slovo (1971)
Osvobozené divadlo (1972–73)
Karel Baron (1977)
Vidění a imaginace (1977).

Sborníky:
Drtivá většina těchto sborníků patřá do samizdatové literatury
Znamení zvěrokruhu 1951
Objekty I. V., 1953–1962
Rozhovory o umění a poezii 1951–1965
Surrealistické východisko 1938–1968 a 1969
Interpretační hry 1971–75
Princip analogie 1975
Strach 1978
Sféra snu 1983

Vyjma těchto děl vyšla celá řada jeho časopiseckých a novinových prací. Některá díla byla zabavena StB a byla zničena.